SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Social Work - ACN300618
Title: PVS/VS Úvod do sociální práce
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (30)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (30.01.2020)
Kurz seznámí studenty s různými úlohami, funkcemi a úkoly, které sociální pracovníci vykonávají v různých prostředích.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (30.01.2020)

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

  • Prokázat znalost podoby profese sociální práce a učinit informované rozhodnutí o vstupu do oblasti sociální práce.
  • Identifikovat klíčové hodnoty, znalosti, zásady a dovednosti sociální práce definované v Etickém kodexu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (30.01.2020)

Zkouška je realizována formou písemného testu v rozsahu probrané látky.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (30.01.2020)

Elichová, P. Sociální práce – aktuální otázky. Praha, Grada 2017.

Kodymová, P. Historie české sociální práce. Praha: Karolinum, 2013.

Matoušek O. (ed.) Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.

Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

Matoušek O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007.

Matoušek, O., Kodymová, P., Koláčková, J. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. (30.01.2020)

Předmět obsahuje následující okruhy: 

  1. Sociální práce jako obor a vědecká disciplína, spolupráce s dalšími vědními disciplínami.
  2. Základní pojmy sociální práce, paradigmata sociální práce.
  3. Vývoj sociální práce ve světě (vybraní představitelé) a České republice (vybrané osobnosti).
  4. Sociální pracovník a klient, etický kodex sociálního pracovníka, vztah, hodnoty.
  5. Sociální práce a sociální služby.
  6. Praxe sociální práce a sociální práce v komunitě neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html