SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
How to improve university study by effective reading academic texts: the course for Deaf students-Czech sign language users - ACN300616
Title: PVS/VS Práce s odbornou literaturou pro neslyšící studenty
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (8)
Min. number of students: 1
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Kateřina Holubová
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)
Různé možnosti vyhledávání a zpracování odborných informací. Studijní styly a strategie. Vybrané faktory ovlivňující úspěšnost studia vysoké školy.
Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)

Osvojení znalostí a dovedností potřebných pro práci s odbornou literaturou a v širším měřítku i nalezení vlastních studijních strategií potřebných nejen pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia, ale i pro aplikaci nabytých dovedností a znalostí v praxi.

Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)

Plnění průběžně zadávaných úkolů, průběžná a závěrečná reflexe zkušeností.

Literature - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)

Doporučená literatura

Efective Learning Service. Effective Notemaking. University of Bradford. (odkaz ke stažení: https://bradford.instructure.com/courses/3470/files/218892/preview)

McPHERSON, Fiona. Effective notetaking: Strategies to help you study effectively. 3. vydání. Wayz Press, 2018. ISBN 978-0-9876522-4-9.

PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2527-7. (zejm. kap. 3)

ROHDE, Mike. Příručka skečnoutingu: ilustrovaný průvodce tvorbou vizuálních poznámek. Brno: Jan Melvil, 2015. ISBN 9788087270707.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Internetové zdroje

https://www.verbaltovisual.com/sketchnoting-for-college-students/

 

Knihy, které jsou v ČR nedostupné, jsou k dispozici u vyučující.

Seznam literatury bude průběžně doplňován dle potřeb frekventantů kurzu.

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)

Základem semináře je práce s odbornou literaturou a informacemi získanými v různých předmětech, které studenti aktuálně navštěvují. Studenti si vyzkouší různé způsoby získávání a především zpracování informací (práce přímo v textu, výpisky, schémata, sketchnoting, videa v českém znakovém jazyce, použití různých elektronických aplikací, řešení jazykových bariér při práci s texty atd.).

Prostřednictvím této práce se studenti seznámí i s různými učebními styly a s řadou metakognitivních, kognitivních, sociálních a afektivních strategií vhodných pro zvýšení efektivity studia. V průběhu kurzu zjistí, jaký učební styl u nich převažuje, a na základě plnění povinností v různých předmětech si prakticky vyzkouší, které studijní strategie jim nejvíce vyhovují. Součástí semináře je průběžná a závěrečná reflexe zkušeností.

Entry requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (02.02.2020)

Předmět je určen primárně pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících-uživatele českého znakového jazyka. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK mohou kurz navštěvovat po dohodě s vyučující. Studenti PedF UK musí svůj záměr navštěvovat tento seminář konzultovat navíc ještě s doc. Kucharskou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html