SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
translation - ACN300615
Title: PVS/VS Samostatný projev v ČZJ s důrazem na klasifikátory a prostor
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (15)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bc. Milan Fritz
Teacher(s): Bc. Milan Fritz
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Samostatný projev v ČZJ se zaměřením zejm. na užití klasifikátorů a prostoru.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Zlepšit u frekventantů kurzu percepci, produkci i interakci v ČZJ, zejm. ve dvou z oblastí zcela specifickým pro znakové jazyky, a to v užití klasifikátorů a využití prostoru v souvislém projevu, tj. ve vyprávění, popisu atd. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (07.02.2020)

Aktivní účas v semináři (docházka min. 75 %), plnění průbežných úkolů a úspěch ze závěrečného testu zaměřeného na samostatný projev v ČZJ.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Kateřina Bělehrádková (05.12.2019)

V kurzu budou studenti procvičovat vlastní produkci v ČZJ, zejm. popis a vyprávění. Důraz bude kladen na co nejvyšší "čistotu projevu" ve všech jazykových rovinách (foneticko-fonologické, lexikální, gramatické i textové).

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia a 3. a vyšších ročníků bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html