SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading Academic Papers in English - ACN300614
Title: PVS/VS Čtení aktuálních odborných textů v angličtině
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 14 (14)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Četba vybraných anglicky psaných odborných studií o znakových jazycích.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. (26.01.2020)

Předmět by měl studenty seznámit s vybranými aktuálními otázkami současné světové lingvistiky a pomoci jim prohloubit kompetence v recepci anglickojazyčných odborných textů. Stejně podstatným cílem je pak i rozvíjení diskusí o lingvistice znakových jazyků a snaha přimět účastníky společného čtení k formulování a výměně vlastních názorů na danou problematiku.

Literature - Czech
Last update: Bc. Kateřina Bělehrádková (05.12.2019)

Literatura vychází z aktuální situace. Bude upřesněna v semináři.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Bc. Kateřina Bělehrádková (05.12.2019)

Aktivní čtení, diskuse, na konci semestru odevzdání psané reflexe některého z rozebíraných témat.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. (26.01.2020)

V semináři budeme společně diskutovat nad četbou odborných textů v angličtině - četba bude probíhat samostatně za pomoci předem kladených otázek, diskuse pak společně v hodinách. Zaměříme se na aktuální témata lingvistiky znakových jazyků, metody a možnosti jejího zkoumání.

Seminář bude probíhat blokově jednou za dva týdny, aby bylo dost času na domácí přípravu i na společné debaty. Výběr konkrétních textů provedeme na prvním setkání, nabízena budou témata ikonicita, akvizice znakového jazyka, jazyková změna ve znakových jazycích aj.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Předpokládá se dovednost orientovat se v anglicky psaném odborném textu. Není vyžadována perfektní znalost - seminář má být naopak výzvou ke zlepšování vlastních kompetencí v recepci (sekundárně percepci) anglickojazyčných odborných textů.

"Vyžadován" je zájem o lingvistická témata.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html