SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS History and significant Czech Deaf figures in films - ACN300604
Title: PVS/VS Historie a osobnosti českých neslyšících ve filmových záběrech
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (25)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bc. Petr Pánek
Teacher(s): Bc. Petr Pánek
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Základy odborného bádání v oblasti historie českých Neslyšících - na základě analýzy historických filmových záznamů pořízených v této komunitě a/nebo členy této komunity.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Cílem předmětu je podnítit prostřednictvím archivních filmových záznamů badatelský zájem studentů o dějiny a kulturu českých Neslyšících.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Zápočet: aktivní účast na semináři, zpracování konkrétního zadaného úkolu, tj. vhodně okomentovat a prezentovat rozbor části některého dokumentárního filmu českých Neslyšících.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

- archivní dokumentární filmy
- konkrétní tištěné a elektronické zdroje vztahující se k analyzovaným filmům

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (20.09.2019)

Seminář je určen studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících a studentům jiných oborů zajímajících se o toto téma. Jádrem semináře je rozbor reálií spojených s českými Neslyšícími ve 20. století zachycených filmovou kamerou. Na pozadí těchto filmových dokumentů jsou společně rozebírány a komentovány souvislosti ze života českých Neslyšících a vybrané osobnosti významné pro tuto komunitu. 

Orientační okruhy práce v semináři:

1. Úvod do předmětu, seznámení s obsahem semináře, jeho náplní a požadavky na jeho zakončení.
2. Úvod do inovativních digitálních aplikací, které lze během semestru využít (Kahoot, Prezi, Pixlr, Plickers, Mentimeter…).
3. Metody sběru relevantních informací a zdroje, kde čerpat.
4. Přehled dostupných filmových záznamů českých Neslyšících a zachycujících české Neslyšící do 90. let 20. století.
5. Představení jednotlivých filmových dokumentů českých neslyšících kameramanů.
6. Průběžný rozbor jednotlivých archivních dokumentů

7. Zadání seminárního úkolu k zápočtu - badatelský úkol. Studenti si společně rozdělí několik dalších filmových dokumentů, které během semestru vybaví komentářem ve formě titulků.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html