SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Typing with All Ten Fingers for Future STTIs (fall 2019) - ACN300603
Title: PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (podzim 2019)
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 14 (14)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Bc. Tomáš Portych
Teacher(s): Bc. Tomáš Portych
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Předmět je určen především pro studenty, kteří již ovládají psaní všemi deseti na jakékoliv úrovni a chtěli by se v této dovednosti zlepšit.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (19.06.2019)

Cílem předmětu je dovést studenty k co nejrychlejšímu a nejméně chybovému psaní všemi deseti prsty. Tuto dovednost budou moci využít např. jako budoucí "přepisovatelé pro neslyšící", tj. osoby, které v reálném čase převádějí mluvenou řeč do psané podoby. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (19.06.2019)

Požadavky k zápočtu

  • Přítomnost na cvičeních alespoň 75 %.
  • Splnění všech úkolů ze semestru.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (19.06.2019)

Většina výuky bude prakticky zaměřena na trénink rychlosti psaní na klávesnici, což bude doplňováno informacemi důležitými pro přepisovatele jako jsou technické možnosti přepisu, legislativní ukotvení přepisovatelů a vývoj této profese v ČR i zahraničí.

Osnova předmětu

1. Úvod a testování rychlosti

2. Trénink psaní všemi deseti

3. Technika používaná při přepisu

4. Uplatnění přepisovatelů na trhu práce

5. Přehled poskytovatelů přepisu

6. Trénink psaní všemi deseti

7. Nastavování textových editorů

8. Testování rychlosti

9. Specifika klientů přepisovatelských služeb

10. Trénink psaní všemi deseti

11. Přizpůsobování přepisu klientům

12. Trénink psaní všemi deseti

13. Testování rychlosti

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (19.06.2019)

Předmět je určen především pro studenty, kteří již ovládají psaní všemi deseti na jakékoliv úrovni a chtěli by se v této dovednosti zlepšit. Předmět je otevřený všem studentům fakulty a univerzity. Vítaná je dobrá znalost českého pravopisu, nicméně získané dovednosti mouhou absolventi v budoucnu využívat také pro přepis v jiných jazycích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html