SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Translation Training - focusing on the contrast between Written Czech and Czech Sign Language - ACN300602
Title: PVS/VS Překladová cvičení se zaměřením na kontrast mezi ČJ a ČZJ
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (12)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Mgr. Radka Nováková
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Praktický překlad z češtiny do českého znakového jazyka.
Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Radka Nováková (09.09.2019)

Zlepšení dovedností překladu mezi češtinou a českým znakovým jazykem.

Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Radka Nováková (09.09.2019)

Aktivní účast na semináři (účast min. 75 %), průběžné plnění zadávaných úkolů, diskuze nad tématy probíraných v semináři (ústní zápočtový test).

Literature - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Radka Nováková (09.09.2019)

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika. český jazyk x český znakový jazyk. Praha : ČKTZJ, 2008.

ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce. praktická cvičení. [DVD]. Praha : ČKTZJ, 2008.

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Radka Nováková (09.09.2019)

Seminář se zaměřuje na ujasnění vztahu mezi typem zvoleného kódu (mluvená čeština a český znakový jazyk), přičemž důraz je kladen na zvládnutí překladu z česky psaného  textu do českého znakového jazyka -  v různé úrovni obtížnosti.

Entry requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Radka Nováková (09.09.2019)

Kurz je určen studentům 3. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. V případě volné kapacity po prvním dnu zápisu do předmětů v SIS a po konzultaci s vyučující mohou kurz navštěvovat i zájemci z (nižších a) vyšších ročníků ročníků tohoto.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html