PVS/VS Excursions to the Deaf organizations - ACN300503
Title: PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (18)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Mgr. Radka Nováková
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících (vyjma "škol pro sluchově postižené") jako jedna z cest k pochopení kultury a historie komunity Neslyšících.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (04.07.2017)

Cílem předmětu je  skrze zprostředkování základního vhledu do činnosti vybraných institucí Neslyšících/o Neslyšících/pro Neslyšící pomoci studentům oboru ČNES (zejména prvního ročníku bakalářského studia) zorientovat se v komunitě českých Neslyšících, a to ihned na začátku studia (paralelně s exkurzemi uskutečněnými v rámci předmětu Výchova a vzdělávání neslyšících) tak, aby zkušenosti z exkurzí mohli mj. využít při volbě tzv. specializačního modulu.

Course completion requirements - Czech
Last update: NOVAR8AF (03.10.2017)

Aktivní účast na exkurzích (min. 75 %) a následné zavěrečné reflexi, závěrečná písemná reflexe celého semináře.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (04.07.2017)

Literatura vychází z literatury předmětů Kultura českých neslyšících a Úvod do studia hluchoty.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radka Nováková (22.02.2020)

Seminář probíhá formou praktických exkurzí do institucí spojených s komunitou Nelyšících a jejich následných reflexí. Doplňuje předměty Kultura českých neslyšících, Úvod do studia hluchoty, Dějiny hluchoty a Výchova a vzdělávání neslyšících. Poskytuje studentům jistou praktickou orientaci v komunitě českých Neslyšících a v oblasti tzv. Deaf Studies, jež by jim měla býti následně nápomocna při volbě tzv. specializačního modulu. Nabízí studentům možnost jednodenní praxe v jedné organizaci. 

 

Exkurze probíhají dle předem dohodnutého harmonogramu, jejich přehled bude zveřejněn v kalendáři na webu ÚJKN. 

 

17.2.      8:30 - 9:00: úvodní setkání se studenty, diskuze, FFUK (místnost P429)

              9:00-10:00: Czech deaf youth (Veronika Skohoutilová), www.czechdeafyouth.cz   

 

24.2.       8:30-10:00: 53. skautský oddíl, Potkani pro neslyšící (Petr Zbožínek), místo: FF UK (místnost P429)

              

2.3        8:30-10:00: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. www.snncr.cz)  + Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a středočeský kraj, o.p.s.(www.cnn-ops.cz/) + Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (www.cztn.cz)

                  místo srazu: Karlínské náměstí 12, Praha 8 (už v 8:20h)

 

9.3        8:30-10:00: Česká unie neslyšících, z.ú., www.cun.cz  (Martin Novák)

místo srazu: Dlouhá 37, Praha 1 (už v 8:20h) 

 

16.3.     8:30-10:00: Pražský spolek neslyšících, (Pavel Šturm) Darwinova 24, Praha 12 - Modřany, www.cds-psn.eu

místo srazu: tramvajová zastávka „Modřanská škola“ v 8:15h

 

23.3.        8:30-10:00: Farnost pro neslyšící (Alena Voráčová), Komunitní centrum sv. Prokopa V Hůrkách 8, Praha 13,  www.neslysicikatolici.cz

                místo srazu: metro Hůrka v 8:20h

 

28.3.(sobota)        INSPO konference https://www.inspo.cz/inspo-2020

 

30.3.      8:30-9:10: Tichý dům neslyšících (Kamila Spěváková), www.tdnko.cz

               9:20-10:00: Klub přátel červenobílé hole (Ota Pačesová), www.klubpratel.wz.cz

               místo srazu: Dlouhá 37, Praha 1 (už v 8:20h) 

 

6.4.    8:30-10:00: -  Tichý svět (Romana Bicanová), www.tichysvet.cz 

               místo srazu: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, v 8:20h (u metra Pankrác)

 

13.4. Velikonoční pondělí

20.4. nebude místo Zprávy v ČZJ

24.4  (pátek)       15:30 - 16:45: Zprávy v českém znakovém jazyce (Radka Nováková)

               místo srazu: Česká televize - budova zpravodajství (15:20)

 

27.4.       závěrečné diskuze (zápočet) - FFUK (místnost P429)

4.5. nebude místo INSPO konference

11.5 nebude místo INSPO koference

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (04.07.2017)

Předmět je určen primárně pro studenty 1. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat v případě volné kapacity a po konzultaci s vyučující.