SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Technique of preparation for interpreting and translation - ACN300494
Title: PVS/VS Technika přípravy na tlumočení a překlad
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (12)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (16.09.2019)
Cílem kurzu je prohloubení a usouvztažnění znalostí, dovedností, technik, strategií a návyků, které si studenti osvojili dosud především na teoretické úrovni. V návaznosti na přímou tlumočnickou a překladatelskou praxi studenti procházejí reálnými zakázkami od klientů a realizují je pod vedením vyučujícího. V závěru dochází ke shrnutí konkrétní zakázky a zobecnění pro budoucí tlumočnickou a překladatelskou činnost.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

Cílem kurzu je prohloubení a usouvztažnění znalostí, dovedností, technik, strategií a návyků, které si studenti osvojili dosud především na teoretické úrovni.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

Zápočet: Aktivní účast v semináři (povoleny jsou max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů, účast na semestrálním projektu a úspěšnost v závěrečném tlumočnickém testování min. 75 %.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D. (31.07.2019)

CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 1 sv., 1 DVD-ROM. 61 s. ISBN 978-80-87153-59-82. 

ČEŇKOVÁ, I.Teoretické aspekty simultánního tlumočení. AUC Philologica: 1988.

ČEŇKOVÁ, V. Kritika překladu [diplomová práce], Olomouc: Univerzita Palackého, 2013.

LEVÝ, J. České teorie překladu. 2. vyd. Praha: I. Železný, 1996. ISBN 80-237-1735-9

LEVÝ, J. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7

MÁZEROVÁ, R. Sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 55 s. ISBN 978-80-87153-48-2.

NOVÁKOVÁ, R., PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. [DVD]. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-23-9.

PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočník v pracovním týmu. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-22-2.

ZAHUMENSKÁ, J., DINGOVÁ, N., HORÁKOVÁ, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87153-56-7.CARTWRIGHT, B. E. Encounters with Reality.1,001 Interpreter Scenarios. Silver Spring: RID Publ., 1999. 206 s. ISBN 978-0916883287.

Aktuální čísla časopisů profesně zaměřených: Tumočení a překlad  (ToP), The Messenger, Soudní tlumočník a pod.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Cílem kurzu je prohloubení a usouvztažnění znalostí, dovedností, technik, strategií a návyků, které si studenti osvojili dosud především na teoretické úrovni. Výuka je z větší části praktická, na teoretické znalosti se odkazuje a případně se doporučují aktuální články v odborných časopisech k prostudování. Důraz bude kladen nejen na samotný průběh procesu tlumočení a překladu, ale i na přípravu na něj, možnosti monitorování a hodnocení kvality a případně na návaznou supervizi. Pracuje se s texty s postupně se zvyšující náročností v oblastech, které jsou nejčastějšími v aktuální tlumočnické praxi. Absolventi předmětu by měli být prakticky připraveni na  tlumočení v různých prostředích a pro různé typy klientů, zejm. na tlumočení komunitní a tlumočení ve vzdělávání. Nedílnou součástí práce v semináři bude sebereflexe a průběžné hodnocení vlastních tlumočnických výkonů i tlumočnických výkonů kolegů-frekventantů předmětu.

Pro studenty kurzu budou připravena různá cíleně vybraná cvičení a aktivity realizované na jednojazyčném (česko-českém) i dvoujazyčném (čeština ↔ český znakový jazyk) materiálu s ohledem na následující oblasti:

 • Způsoby simultánního tlumočení a principy překladu. Základní metody a strategie simultánního tlumočení závislé na časových faktorech (metoda pokusu a omylu, stalling, strategie lineárnosti, pravděpodobnostní a lingvistické prognózování, extralingvistické prognózování). Postupy při zpracování překladu.
 • Základní metody a strategie simultánního tlumočení závislé na statických faktorech (strategie komprese, dekomprese...)
 • Přeformulování a parafrázování. Analýza negativních jazykových vlivů. Introspekce jako způsob prevence chyb v mluveném i psaném projevu.
 • Specifika tlumočení a překladu textů z oblasti komunitního tlumočení a tlumočení ve vzdělávání. 
 • Tlumočení a překlad s důrazem na přesné, technické údaje, názvy, fakta a terminologii.
 • Týmové tlumočení/týmová práce na jazykových převodech.
 • Zprostředkování kognitivních informací a konotací příslušného stylu tlumočeného/překládaného textu.
 • Monitoring tlumočnického výkonu: základní tlumočnické postupy: transformace, parafráze, substituce, modulace.
 • Požadavky na kvalitní tlumočení/překlad.
 • Ekvivalence převodu informace.
 • Vztah myšlenky a výrazu při převodu informace.
 • Mechanismy synchronizace: časový posun a koordinace stopy, komprimace, generalizace, anticipace. Neutralizace.
 • Práce a příprava s vlastním materiálem na tlumočení/překlad podle výběru studentů.

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Kurz je určen pro studenty 3. a vyšších ročníků bakakářského a studenty navazujícího magisterského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Komunikačním jazykem kurzu je český znakový jazyk (v komunikaci face to face). Pokud si nejste jisti svými kompetencemi pro zvládnutí tohoto předmětu, konzultujte svůj záměr zapsat se do kurzu s jeho vyučující.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html