SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Conversation in Czech Sign Language VI - ACN300492
Title: PVS/VS Konverzace v ČZJ VI
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (14)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Jan Wirth
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Průběžné upevňování konverzačních kompetencí získávaných v rámci povinné výuky ČZJ.
Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (27.01.2016)

Cílem kurzu je formou konverzace procvičit a upevnit jazykové dovednosti osvojované v kurzu Český znakový jazyk 6 - ACN100150, a to jak v oblasti produkce, tak recepce.

 
Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (27.01.2016)

Zápočet: Aktivní účast na seminářích, max. 25 % absence. Dalším požadavkem je plnění průběžných úkolů a úspěch u závěrečného testu zaměřeného na porozumění projevu v ČZJ.

Literature - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (27.01.2016)

Viz předmět Český znakový jazyk 6 - ACN100150.

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (27.01.2016)

Kurz bude navazovat na témata probíraná v předmětu Český znakový jazyk (1, 2, 3, 4, 5 a zejména 6). Tato témata budou opakována, probírána do větší hloubky, uváděna do kontextu a prakticky procvičována. Studenti budou mít možnost procvičit a rozšířit své kompetence v rámci komunikace s vyučujícím i mezi sebou, naučí se jazykové prostředky nabyté v rámci předmětu ČZJ používat tak, jak je používají neslyšící mluvčí v přirozené komunikaci.

Entry requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2019)

Kurz je určen pro studenty 3. a vyšších ročníků bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících a studenty navazujícího magisterského studia tohoto oboru. Studenti 3. ročníku mají přednost, studenti vyšších ročníků mohou předmět navštěvovat pouze v případě volné kapacity po prvním dni zápisu do předmětů v SIS a po domluvě s vyučujícím.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html