SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Conversation in Czech Sign Language I - ACN300491
Title: PVS/VS Konverzace v ČZJ I
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 22 (22)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Jan Wirth
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Průběžné upevňování konverzačních kompetencí získávaných v rámci povinné výuky ČZJ v předmětu Český znakový jazyk 1.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (12.08.2015)

Cílem kurzu je formou konverzace procvičit a upevnit jazykové dovednosti osvojované v kurzu Český znakový jazyk 1, a to jak v oblasti produkce, tak recepce

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (12.08.2015)

Viz předmět Český znakový jazyk 1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (12.08.2015)

Aktivní účast na seminářích, max. 25 % absence. Dalším požadavkem je plnění průběžných úkolů a úspěch u závěrečného testu zaměřeného na porozumění projevu v ČZJ.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (12.08.2015)

Kurz bude navazovat na témata probíraná v předmětu Český znakový jazyk (1). Tato témata budou opakována, probírána do větší hloubky, uváděna do kontextu a prakticky procvičována. Studenti budou mít možnost procvičit a rozšířit své kompetence v rámci komunikace s vyučujícím i mezi sebou, naučí se jazykové prostředky nabyté v rámci předmětu ČZJ používat tak, jak je používají neslyšící mluvčí v přirozené komunikaci. V rámci procvičování komunikace s různými uživateli ČZJ bude do výuky pozván alespoň jeden host, což také studentům umožní nacvičit si prvotní kontakt s neslyšícími v rámci jejich komunity.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.06.2016)


Kurz je určen pouze pro studenty 1. ročníku bakalářského studia CNES, kteří souběžně navštěvují povinnou výuku ČZJ.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html