SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Conversation in Czech Sign Language II - ACN300487
Title: PVS/VS Konverzace v ČZJ II
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 22 (22)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Jan Wirth
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Průběžné upevňování konverzačních kompetencí získávaných v rámci povinné výuky ČZJ.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (07.10.2016)

Cílem kurzu je formou konverzace procvičit a upevnit jazykové dovednosti osvojované v kurzu Český znakový jazyk 2 - ACN100112, a to jak produkce, tak recepce.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (07.10.2016)

Viz předmět Český znakový jazyk 2 - ACN100112.

Requirements to the exam - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (07.10.2016)

Aktivní účast na seminářích, max. 25 % absence. Dalším požadavkem je plnění průběžných úkolů a úspěch u závěrečného testu zaměřeného na porozumění projevu v ČZJ.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (07.10.2016)

Kurz bude navazovat na témata probíraná v předmětu Český znakový jazyk (1 a 2). Tato témata budou opakována, probírána do větší hloubky, uváděna do kontextu a prakticky procvičována.  Studenti budou mít možnost procvičit a rozšířit své kompetence v rámci komunikace s vyučujícím i mezi sebou, naučí se jazykové prostředky nabyté v rámci předmětu ČZJ používat tak, jak je používají neslyšící mluvčí v přirozené komunikaci.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (31.01.2019)

Kurz je určen především pro studenty 1. ročníku bakalářského studia CNES, v případě volné kapacity po prvním dni zápisu do předmětů v SIS a po dohodě s vyučujícím jej mohou navštěvovat také studenti 2. ročníku bakalářského studia CNES.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html