SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Sign Language Research Methods and technical processing B - ACN300467
Title: PVS/VS Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování B
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (4)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN100228
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Incompatibility : ACN100228
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Práce v ateliéru s digitálním fotoaparátem a videokamerou a následné zpracování materiálu v grafických a střihových programech. Praktické dovednosti budou využity při zpracovávání semestrálního projektu zaměřeného na výzkum českého znakového jazyka.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (17.01.2018)

Po absolvování předmětu by měl být student schopen samostatného výzkumu v oblasti Deaf Studies, zároveň by měl umět pořídit, zpracovat a efektivně využít záznamy projevů v českém znakovém jazyce.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (17.01.2018)

Zápočet: Aktivní účast a průběžná práce v semináři, aktivní práce na semestrálním projektu.

Zkouška: zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky zaměřenými otázkami a úkoly.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (17.01.2018)

Kromě literatury uvedené u předmětů, na něž kurz navazuje:

Adobe Photoshop CS6  Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.

Adobe Illustrator CS6 Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.

MYŠKA, Miroslav. 333 tipů a triků pro digitální fotografie. Brno: Computer Press, 2014.

KELBY, Scott. Digitální fotografie v Adobe Photoshop CS6. Brno: Computer Press, 2013.

LAJDAR, Milan. 333 tipů a triků pro digitální video. Brno: Computer Press, 2013.

BARTOŠ, Michal. Fotografujeme portréty. Brno: Computer Press, 2013

MYŠKA, Miroslav. Světlo a osvětlení v digitální fotografii. Brno: Computer Press, 2008.

FREEMAN, Michael. DSLR - Naučte se používat digitální zrcadlovku. Brno: Zoner Press, 2012.

KELBY, Scott. Digitální fotografie 1 (druhé rozšířené a doplněné vydání). Brno: Zoner Press, 2015.

http://www.xara.com/us/photo-graphic-designer/

http://www.magix.com/int/support/know-how/tutorial-videos/photo-graphic-designer/

http://www.magix.com/int/movie-edit-pro/

http://www.magix.com/int/support/know-how/tutorial-videos/movie-edit-pro/

Další zdroje a materiály jsou zveřejněny v kurzu v Moodlu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (21.01.2020)

Studenti budou seznámeni se základními funkcemi digitálního fotoaparátu a digitální videokamery a jejich využitím v praxi - v terénu i v ateliéru. Seminář se bude věnovat praktickému nácviku fotografování, zejména statických objektů - osob produkujících znaky znakového jazyka (popř. prstovou abecedu, pomocné artikulační znaky, tvary ruky) a natáčení neslyšících i slyšících osob při produkci znakového jazyka v ateliéru i v přirozeném prostředí (jedná se zejména o statické i dynamické  záznamy jednoho objektu, řízené komunikace dvou a více objektů či přirozené komunikace dvou a více objektů), zejména v rámci elicitace pro účely vytvoření korpusu znakového jazyka.  Studenti by měli být schopni vytvořit vhodné podmínky pro fotografování  a natáčení v ateliéru (světelné podmínky – práce se studiovými světly, volba vhodného pozadí atd.). Student by měl být schopen v přiměřené kvalitě (správná obrazová skladba, velikost záběru atd.) zachytit vše relevantní pro daný úkol. Absolvent semináře by měl také umět upravit a zpracovat pořízené fotografie a natočený materiál na počítači (opatření fotografií nápisy, šipkami či jinými symboly, úprava barevnosti fotografií, sloučení, prolnutí fotografií, střih videozáznamu, opatření záznamu titulky atd.). Studenti budou pracovat v těchto programech: Xara Photo Graphic Designer  a Magix Movie Edit Pro 2015. Získané znalosti budou využity při vlastní výzkumné činnosti – semestrálním projektu, který bude spočívat v natočení malého korpusu českého znakového jazyka nebo menším samostatném výzkumu českého znakového jazyka (dle složení a počtu studentů). Zpracovaný materiál bude dále analyzován a zpracován v programu Elan či Ilex (v návaznosti na předchozí znalosti a dovednosti nabyté v předcházejících kurzech). Součástí kurzu bude také teorie zaměřená na výzkum znakového jazyka (etika výzkumu, Deaf friendly výzkum, sběr a analýza jazykového materiálu, výzkumné metody).

Základní témata:

1.     Seznámení s technickým vybavením ateliéru a laboratoře.

2.     Práce s digitální zrcadlovkou NIKON D5200 18-105 VR kit (základní nastavení, manuální programy (čas, clona, ISO)

3.     Fotografování figuranta (znaky ČZJ) v ateliéru (použití stativu, studiových světel atd.)

4.     Práce s digitální kamerou (základní nastavení, umístění na stativ, připojení k nahrávací technice)

5.     Natáčení figuranta/figurantů v ateliéru (projevy v ČZJ) - elicitace

6.     Práce s fotografií v grafickém programu Xara Photo Graphic Designer

7.     Práce s videem v programu Magix Movie Edit Pro 2015

8.     Elicitace v přirozeném prostředí (práce s respondenty, kamerou)

9.   Zpracování získaného materiálu, jeho anotace a analýza (Elan, Ilex)

10.  Teoretické základy základních principů a metod výzkumu znakového jazyka (ilustrované vybranými studiemi z oblasti lingvistiky znakového jazyka)

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen studentům 2. a vyššího ročníku Bc. studia oboru CNES, kteří obdobný předmět nemají zapsaný jako "povinný modul". Ostatní studenti jej - v případě volné kapacity - mohou navštěvovat po konzultaci s vyučující.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html