SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Sign Language Notation Systems and Corpora of Sign Languages B - ACN300466
Title: PVS/VS Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků B
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN100227
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Incompatibility : ACN100227
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Seminář se zabývá specifiky tvorby korpusu znakových jazyků a různými možnostmi zápisu znakových jazyků.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (20.06.2017)

Získání přehledu o principech přípravy a tvorby korpusů znakových jazyků a praktické zvládnutí různých typů notace znakového jazyka a uplatnění nabytých znalostí v praxi.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (20.06.2017)

Zápočet: Aktivní účast a průběžná práce v semináři, plnění zadávaných úkolů, práce na společném projektu, referát na zadané téma

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (20.06.2017)

BÉBIAN, A. Mimographie ou essaie d´écriture propre à régulariser le langage des sourds-muets. Paris, 1825. [online] Dostupné z: http://www.cultura-sorda.eu/resources/Bebian_Mimographie_1825.pdf
BRENNAN, M. et al. Words in hand. A structural analysis of the signs of British Sign Language. Edinburgh: Moray House Coll of Education, 1990.
COLVILLE, M. D. The Edinburgh non-manual coding system (ENCS). In TERVOORT, Bernard T. (ed). Signs of life. Proceedings of the Second European Congress on Sign Language Research, Amsterdam July 14-18, 1985. Amsterdam: Univ. of Amsterdam, 1986, s. 204-208
Dictionary. In: Auslan Signbank [online]. Sydney: Macquarie University, 2015]. Dostupné z: http://www.auslan.org.au/dictionary/words/flower-1.html
Dictionary. DGS - KORPUS [online]. Hamburk: University of Hamburg, 2016 Dostupné z: https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgskorpus/index.php/dictionary.html
FISHER, R. The Notation of sign languages: Bébian´s Mimographie, In: BOS, H., SHREMER, G. M., eds. Sign language Research 1994: Proceedings of the fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. Hamburg: Signum, 1995, s. 285-302.
HamNoSys 3.0. (course paper) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HamNoSysErklaerungen/englisch/ Contents.html
HamNoSys 4.0. (course paper) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HNS4.0/HNS4.0eng/Contents.html
HamNoSys 4.0. [online]. Dostupné z www: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/HamNoSys/HNS4.0/englisch/HNS4.pdf
HANKE, T., PRILLWITZ, S. syncWRITER Integrating Video into the Transcription and Analysis of Sign Language. In: BOS, H. F., SCHREMER, G. M., eds. Sign Language Research 1994: Proceedings of the Fourth European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. (International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, 29) Hamburg: Signum, 1995, s. 303-311.
HANKE, Thomas a Christian RATHMAN. Elicitation Methods in the DGS (German Sign Language) Corpus Project. In: 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages:: Corpora and Sign Language Technologies. Hamburk: University of Hamburg, 2010, s. 178-185. HANKE, Thomas a Jakob STORZ. iLex - A database tool for integrating sign language corpus linguistics and sign language lexicography. In: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora. Hamburk: University of Hamburg, 2008b, s. 1-3.
HANKE, Thomas a Jakob STORZ. iLex – A database tool integrating sign language corpus linguistics and sign language lexicography. In: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora. Hamburk: University of Hamburg, 2008a, s. 64-67.
History of Signwriting [online]. Dostupné z: http://signwriting.org/library/history/index.html
HOINTING, N., SLOBIN, D. I. Transcription as a tool for understanding the berkeley transcription systém for sign language research (BTS). 2002, 16 s. Dostupné z: http://ihd.berkeley.edu/btsforsignlanguage.pdf
JOHNSTON, Trevor a Onno CRASBORN. The use of ELAN annotation software in the creation of signed language corpora. In: Proceedings of the EMELD'06 Workshop on Digital Language Documentation: Tools and Standards: The State of the Art [online]. Lansing: MI, 2006. Dostupné z: http://emeld.org/workshop/2006/papers/johnston-crasborn.pdf
JOHNSTON, Trevor. Adding Value to, and Extracting Value from, a Signed Language Corpus through Strategic Annotations. In: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-7308-671-8. Dostupné z: http://cisl.ff.cuni.cz/
JOHNSTON, Trevor. Creating a Corpus of Auslan within an Australian National Corpus. In: Selected Proceedings of the 2008 HCSNet Workshop on Designing the Australian National Corpus, [online]. Somerville: MA: Cascadilla Proceedings Project, 2009, s. 87-95. ISBN 978-1-57473-435-5. Dostupné z: http://www.lingref.com/cpp/ausnc/2008/
JOHNSTON, Trevor. From archive to corpus: Transcription and annotation in the creation of signed language corpora. International Journal of Corpus Linguistics [online]. 2010, 15(1), 106-131 [cit. 2017-02-15]. Dostupné z: http://www.aclweb.org/anthology/Y08-1002
JOHNSTON, Trevor. Showreel for the deposit "Auslan Corpus". In: Endangered Languages Archive at SOAS University of London [online]. London: SOAS University of London, 2015. Dostupné z: https://elar.soas.ac.uk/Record/MPI1035333
JOHNSTON, Trevor. The Auslan corpus with the benefit of hindsight. In: Sign Linguistics Corpus Network Workshop [online]. London: DCAL, 2009, s. 1-17. Dostupné z: www.ru.nl/publish/pages/570578/slcn_london_johnston.pdf
JOHNSTON, Trevor. Auslan Corpus Annotation Guidelines [online]. Australia: Macquarie University, 2016. Dostupné z: http://media.auslan.org.au/attachments/Johnston_AuslanCorpusAnnotationGuidelines_February2016.pdf
KOLLER, Oscar, Hermann NEY a Richard BOWDEN. Weakly supervised automatic transcription of mouthings for gloss-based sign language corpora. In: 6th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages:: Beyond the Manual Channel. Hamburg: University of Hamburg, 2014, s. 89-94.
LEECH, Geoffrey. Grammars of Spoken English: New Outcomes of Corpus-Oriented Research. Language Learning [online]. 2000, 50(4), 675-724. Dostupné z: http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/corpus/ZJU/xpapers/Leech_spoken_grammar.pdf
MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi. Speciální pedagogika, 1996, roč. 6, č. 1, s. 5-19.
MAREŠ, J. Orální komponenty v českém znakovém jazyce. Praha, 2011. Bakalářská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českého jazyka a teorie komunikace.
MILLER, Ch. Some reflections on the need for a common sign notation. Sign language & linguistics vol. 4, num.1-2, 2001, s.11-28.
OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace znakových jazyků. Praha: Karolinum, 2015.
PRILLWITZ, S. et al. HamNoSys. Version 2.0, Hamburger Notationssystem für Gebärdensprache. Eine Einführung. (Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, 6), Hamburg: Signum, 1989.
PRILLWITZ, S., ZIENERT, H. Hamburg Notation System for Sign Language: Development of a sign writing with computer application. In: PRILLWITZ, Siegmund, VOLLHABER, Tomas (eds). Current trends in European Sign Language Research. Proceedings of the 3rd European Congress on Sign Language Research. Hamburg July 26-29, 1989. (International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, 9) Hamburg: Signum, 1990, s. 355-379
PRILLWITZ, Siegmund a Thomas HANKE. DGS corpus project – Development of a corpus based electronic dictionary German Sign Language / German. In: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages:: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora. Hamburk: University of Hamburg, 2008, s. 159-164.
RATHMANN, Christian. Projekt korpusu německého znakového jazyka: design korpusu. In: Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.
SCHEMBRI, Adam, Jordan FENLON, Ramas RENTELIS a Sally REYNOLDS. Building the British Sign Language Corpus. Language Documentation & Conversation [online]. 2013, 7(7), 136-154 ISSN 1934-5275. Dostupné z: http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/4592
SignWriting – znakopis. [online]. Dostupné z: http://ruce.cz/znakopis
SignWriting® Site. [online]. Dostupné z: http://www.signwriting.org/
SLOBIN, D. I. et al. Sign language transcription at the level of meaning components: The Berkeley Transcription Systém (BTS) . Sign language and linguistics, vol. 4, num.1-2, 2001, s 63-104.
SLOBIN, D. I. et al. The Berkeley transcription systém (BTS) [online]. Dostupné z: http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Intersign/Workshop4/Slobin_Hoiting.html
STOKOE, W. C. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. 2. ed. Silver Spring, Md.: Linstok Pr., 1993.
STOKOE, W. C., CASTERLINE, D. C., CRONEBERG, C. G. (eds). A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. new ed. Silver Spring, MD: Linstok Pr., 1976.
The Auslan Corpus [online]. Australia: Creative Commons BY-NC-ND 4., 2012 [cit. 2017-02-13]. Dostupné z: http://www.auslan.org.au/about/corpus/
The Berkeley Transcription System (BTS) Manual [online]. Dostupné z: http://childes.psy.cmu.edu/manuals/bts.pdf
WÖHRMANN, S. Handbuch zur Gebärdenschrift. Hamburg: Verlag Birgit Jacobsen, 2005.
WYNNE, Martin a Ylva BERGLUND PRYTZ. Types of corpora and some famous (English) examples. In:WebLearn [online]. Oxford: Universtiy of Oxford, 2012. Dostupné z: https://weblearn.ox.ac.uk/access/content/group/../Handouts/CorpusTypes.pdf
Texty z (https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec/workshops.html):
3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, 2008.
4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies, 2010.
Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon, International Conference on Language Resources and Evaluation, 2012.
7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining, 2016.
+ další odborné články a webové stránky jednotlivých korpusů uvedené v kurzu v Moodlu
Zápočet: Aktivní účast a průběžná práce v semináři (práce na společném projektu), plnění zadávaných úkolů, referáty na zadané téma.
Zkouška: zkouška z probrané látky prověřující orientaci v problematice prakticky (prokázání schopnosti prakticky využít vybrané notační systémy) i teoreticky zaměřenými otázkami a úkoly.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. (25.08.2019)

Seminář se zabývá specifiky tvorby korpusu znakových jazyků (rozbor vybraných korpusů zahraničních znakových jazyků) a různými možnostmi zápisu znakových jazyků (transkripce glosami, slovní popis, notační systémy). Studenti budou seznámeni se základními principy tvorby korpusů mluvených (budou rámcově seznámení s korpusy vytvořenými pro češtinu - Český národní korpus, Korpusy ÚFAL aj.) a zejména znakových jazyků. Pozornost bude věnována jednotlivým fázím tvorby korpusu znakových jazyků: sběru - elicitaci jazykového materiálu (respondenti, elicitační úkoly), jeho následné zpracování (metadata, segmentace, anotace - lemmatizace, tagování, morfologické značky; ELAN, ILEX) a využití korpusu pro účely lingvistického výzkumu a tvorbu slovníků. Vše bude ilustrováno na korpusech vybraných zahraničních znakových jazyků, zejména na korpusech australského, britského, německého a polského znakového jazyka.  Dále bude věnována pozornost  notačním (transkripčním) systémům, které  pomocí různých typů značek/symbolů zapisují jednotlivé komponenty znaku. Většina notací se zaměřuje pouze na zápis manuální složky znaku, některé notace i na nemanuální složku znaku. Podrobně jsou probrány ve světě nejpoužívanější notace využitelné i pro český znakový jazyk: Stokoes’notation systém (SNS) a jeho modifikace pro ČZJ (Macurová, 2006; Beneš, 2011), Edinburský nemanuální notační systém (ENCS), Hamburský notační systém (HamNoSys), SignWriting

Témata

1. Korpus - přehled základních termínů korupusové lingvistiky

2. České korpusové databáze - orientační přehled (se zaměřením na Český narodní korpus (včetně Korpus Deaf), Český akademický korpus, Pražský závislostní korpus aj.)

3. Specifika tvorby korpusů znakových jazyků

4. Možnosti sběru jazykového materiálu do korpusu znakového jazyka (se zaměřením na elicitační úkoly využité v korpusu DGS a PJM)

5. Zpracování jazykového materiálu - metadata, segmentace, anotace (se změřením na korpus AUSLAN)

6. Přehled korpusů zahraničních znakových jazyků a možnosti vzniku korpusu ČZJ

7. Notace a transkripce znakových jazyků jejich přehled a historie

8. Notační systém pro ČZJ (Macurová, Beneš, Okrouhlíková)

9. Hamburský notační systém

10. SignWriting

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (03.07.2017)

Předmět je určen pro studenty 3. ročníku a vyšších ročníků bakalářského studia oboru CNES, konkrétně pro dvouoborové studenty nebo pro studenty, kteří si nevybrali jako hlavní modul Modul odborný. Přihlásit se do něj mohou i studenti navazujícího magisterského studia oboru CNES, pokud jej (nebo jeho ekvivalent) již neabsolvovali během bakalářského studia.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html