SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Seminar in Practical Czech II - ACN300436
Title: PVS/VS Seminář praktické češtiny II
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (14)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martina Rybová
Teacher(s): Mgr. Martina Rybová
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Rozšiřování, prohlubování a upevňování středoškolských znalostí o češtině tak, aby studenti (ještě lépe) porozuměli jejímu systému, vylepšili svůj písemný projev a získali dobrou výchozí platformu pro absolvování povinných kurzů týkajících se morfologie, lexikologie či syntaxe.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Hlavním cílem semináře je zorientovat se ve stavbě české věty (obsazení větnými členy, valence, slovosled, aktuální členění větné, syntaktický pravopis, textová návaznost, soudržnost a komplexnost). V semináři se zabýváme jak systémovými rysy jazyka, tak aktuálními jevy, zajímavostmi a různými náhledy na jazyka přístupy k jeho zkoumání.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Zápočet: aktivní práce v semináři, docházka min. 70 %, plnění průběžně zadávaných úkolů, průběžný test, závěrečný test

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (12.01.2018)

ADAM, Robert, a kol. (2017): Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. Praha: Karolinum.

CVRČEK, Václav, a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum.

PANEVOVÁ, Jarmila, a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Praha: Karolinum.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2005 (nebo jiné vydání po roce 1993 z nakladatelství Academia nebo Fortuna).

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012 (vybrané pasáže).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Rybová (28.01.2020)

Seminář praktické češtiny II navazuje na Seminář praktické češtiny I. Zaměří se zejména na pohlubování a rozšiřování středoškolských znalostí o syntaxi češtiny. 

Zaměříme se na různé aspekty stavby české věty: obsazení větnými členy, valence, slovosled, aktuální členění větné, syntaktický pravopis, textová návaznost, soudržnost a komplexnost. V semináři se budeme zabývat jak systémovými rysy jazyka, tak aktuálními jevy, zajímavostmi a různými náhledy na jazyk a přístupy k jeho zkoumání. Jako materiál budou sloužit autentické texty. Významnou složkou semináře je osvojování si práce s lingvistickými zdroji.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je určen pro studenty Bc. a NMgr. studia oboru ČNES. Pro účast na semináři je vhodné absolvovat předchozí seminář (Seminář praktické češtiny I), není to však nezbytně nutné - je třeba domluvit se s vyučující.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html