SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
PVS/VS Fundamentals of Statistical Data Processing - ACN300428
Title: PVS/VS Základy statistického zpracování údajů
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (10)
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Martin Holub, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Holub, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (25.01.2020)
Praktický úvod do elementárních postupů statistického zpracování údajů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.08.2015)

Studenti se naučí praktickým postupům pro analýzu a vizualizaci menších statistických souborů. Studenti se seznámí s elementárními matematickými základy statistického zpracování dat.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (26.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách, samostatné vypracování povinných domácích úkolů a úspěšné složení závěrečného písemného testu, při kterém studenti prokáží své praktické schopnosti analyzovat menší statistické soubory pomocí tabulkového procesoru Excel.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (31.08.2015)

Josef Pecinovský: 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013. Computer press, 2014.

Další literatura bude podle potřeby zadávána vyučujícím v průběhu výuky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (28.08.2015)

Předmět je koncipován jako praktický úvod do elementárních postupů statistického zpracování údajů. Látka je v hojné míře vysvětlována na příkladech. Metody statistické analýzy jsou demonstrovány na praktických cvičeních. Součástí předmětu je praktické používání tabulkového procesoru. Vyučovaná témata se mohou přizpůsobovat znalostem a potřebám studentů.

Témata:
 1)  Statistické soubory a typy proměnných
 2)  Rozdělení četnosti a kontingenční tabulky
 3)  Vizualizace statistického souboru -- histogramy
 4)  Vztah pravděpodobnosti a statistiky
 5)  Základní míry polohy a variability dat
 6)  Analýza závislosti proměnných
 7)  Pojem pravděpodobnostního rozdělení, binomické a normální rozdělení
 8)  Parametry populace a statistiky reprezentativních vzorků
 9)  Formulace a testování jednoduchých statistických hypotéz
10)  Praktické metody analýzy a vizualizace dat pomocí programu Excel

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html