SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Sign Language 3 - ACN100216
Title: Český znakový jazyk 3
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech Sign Language
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
Pre-requisite : ACN100112
Interchangeability : ACN100147
P//Is pre-requisite for: ACN100148
Annotation - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Předmět Český znakový jazyk III přímo navazuje na předmět Český znakový jazyk II; na předmět Český znakový jazyk III dále navazuje předmět Český znakový IV. Cílem celého šestisemestrálního semináře je dosažení jazykových kompetencí studentů odpovídajících přibližně úrovni B1 dle SERRJ.
Aim of the course - Czech Sign Language
Last update: NOVAR8AF (27.06.2016)

Podrobněji se seznámit s problematikou komunikace Neslyšících, osvojit si složitější lexikální a gramatické struktury z českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka souvisejících s jeho simultánností a prostorovostí (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, shodová a prostorová slovesa apod.).

Course completion requirements - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)

Aktivní účast v seminář (účast min. 75 %), plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test (min. úspěšnost 75 %). Účast na min. dvou různých akcích kulturní a jazykové minority Neslyšících (např. v klubu Neslyšících, na plese Neslyšících; ne tlumočené divadelní představení) + potvrzení o návštěvě (potvrzené organizátorem) a videozpráva o návštěvě v ČZJ - ODEVZDAT 3 DNY PŘED PÍSEMNÝM ZÁPOČTOVÝM TESTEM!

 

Videokamera je k dispozici na FF UK u vyučující L. Sedlačkové Půlpánové. Pravidla půjčování kamery viz webové stránky ÚJKN: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/studium/pujcovani-zaznamove-techniky/.

Literature - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

FALTÍNOVÁ, R. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-17-8.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast gastronomie a příprava pokrmů. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-040-6.

LANGER, J. a kol. Slovník vybraných pojmů znakového jazyka pro oblast biologie člověka a zdravověda. [CD-ROM] Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-041-3.

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, roč. 13, 2003, s. 89-98. ISSN1211-2720.

MACUROVÁ, A., PETŘÍČKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, roč. 14, 2004, s. 107-126. ISSN1211-2720.

NOVÁKOVÁ, R. a kol. Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-04-8.

NOVÁKOVÁ, R., TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD-ROM]. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-76-5.

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002. ISBN: 80-7168-800-2.

POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-917-3.

POTMĚŠIL, M a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka: doplněk 0-Ž. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-946-7.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

ŠŮCHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, R. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD]. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-49-9.

 

Další literatura dle zadání vyučujícího předmětu.

Syllabus - Czech Sign Language
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

V semináři se studenti dále hlouběji seznamují s českým znakovým jazykem, osvojují si složitější lexikální a gramatické struktury českého znakového jazyka i způsoby jejich užívání. Důraz bude kladen na zvládnutí zpětné vazby, na osvojení znakové zásoby a specifických gramatických rysů znakového jazyka.

 

Výuka bude probíhat přímou metodou v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka).

Seminář se zaměřuje na recepci a schopnost porozumění delšímu projevu v českém znakovém jazyce (nejen lektora, ale i videozáznamů různých mluvčích - "autentickým textům" různých žánrů) a na produkci/vyprávění  souvislých příběhů a vedení  rozhovoru s Neslyšícími na vyšší úrovni. Projev každého studenta v českém znakovém jazyce bude min. jedenkrát za semestr zaznamenán a následně analyzován.

 

Při práci v semináři je pozornost průběžně zaměřena na dva základní okruhy (v nichž jsou zároveň upevňovány a prohlubovány dosud nabyté dovednosti a znalosti):

  1. Jazykové a komunikační jevy:

a)     pohyby úst (orální x mluvní komponenty)

b)     nemanuální prostředky (podmínka, rozkaz)

c)     vid a aspekt

d)     klasifikátory držení

e)     ikoničnost

f)      inkorporace

g)     číslovky v ČZJ (finance, hmotnost…)

 

  1. Slovní zásoba/tematické okruhy:

a)   Nakupování (typy obchody, názvy obchody,

b)   Jídlo a vaření (druhy jídla, základní recepty …)

c)   Oblečení (společenské x sportovní oblečení …)

d)   Práce v domácnosti (úklid, domácí kutil …)

e)   Stěhování (popis nábytku, změna umístění nábytku v místnosti, popis bytu…)

f)    Fitness a životní styl (zdravá výživa, zdravý způsob života…)

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (03.07.2017)

Kurz je určen pouze pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html