SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor's Seminar - ACN100214
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (3)
summer:unknown / unknown (3)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ACN510014
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.09.2019)
Seminář má pomoci studentům aktuálně zpracovávajícím bakalářské práce - pozornost je v něm věnována jejich individuálním potřebám při psaní, jednak formou individuálních konzultací, jednak formou seminární, aby se naučili své výzkumné téma představit a aby prostřednictvím diskuse získali zpětnou vazbu.
Aim of the course - Czech
Last update: VANKI7AP (27.06.2017)

Program semináře vychází z aktuálních potřeb studentů při psaní bakalářských prací: má jim pomoci jednak postupovat v procesu psaní práce po konkrétních krocích, jednak se naučit výsledky své práce prezentovat, a konečně získat zpětnou vazbu a v diskusích s kolegy ji podat i jim.

Course completion requirements - Czech
Last update: VANKI7AP (27.06.2017)

Aktivní účast na semináři (75%), power-pointová prezentace k vlastnímu tématu, absolvování individuální konzultace k odevzdané části práce (na základě počtu přihlášených studentů a podle domluvy).

Literature - Czech
Last update: VANKI7AP (27.06.2017)

Bude upřesněna podle skladby zapsaných studentů a jejich diplomových témat.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. (30.06.2018)

Program semináře vychází z potřeb studentů, kteří aktuálně píšou bakalářské práce; bude tedy upřesněn podle počtu přihlášených a podle zaměření a stadia pokročilosti jejich prací. Práce v semináři probíhá ve dvou základních liniích, tj. po dvou týdnech se střídá dvojí typ setkání - hromadné a individuální: 1/ Formou power-pointových prezentací každý účastník postupně představí proponovanou osnovu práce a dosavadní výsledky (podle stadia, v němž se nachází) a v diskusi získá zpětnou vazbu; k vystoupení je přizván vedoucí diplomové práce, konzultant či příp. jiný odborník; 2/ Každý účastník má nárok na jednu individuální konzultaci s vedoucí semináře, poté co jí (a současně i vedoucímu práce) pošle návrh obsahu práce a část (kapitolu) práce. Podle počtu přihlášených a aktuální situace mohou být závěrečné semináře věnovány přípravě na obhajobu bakalářské práce.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (19.01.2018)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia CNES, kteří mají zadanou bakalářskou práci. Kurz je povinnou součástí studijního plánu jednooborového bakalářského studia.

 

 

 

 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Štěpán Matějka (22.01.2018)

Kurz je určen pro studenty bakalářského studia CNES, kteří mají zadanou bakalářskou práci. Kurz je povinnou součástí studijního plánu jednooborového bakalářského studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html