SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Sociolinguistics - ACN100206
Title: Úvod do sociolingvistiky
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Beneš, Ph.D.
N//Is incompatible with: ACN300440
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Přednáška a seminář představují základní oblasti studia vztahu jazyka a společnosti. Účastníci předmětu získají představu o sociolingvistice jako jednom z přístupů k jazyku a jeho užívání, o jejích základních směrech a tématech se zvláštním zřetelem ke znakovým jazykům.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (14.01.2017)

Cílem předmětu je získat základní orientaci v sociolingvistických tématech, jejich vztahu k ostatním disciplínám, v metodách a směrech současných sociolingvistických zkoumání.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jakub Jehlička (15.01.2018)

Aktivní účast, průběžná práce v semináři a závěrečný test.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jakub Jehlička (15.01.2018)

Výběrově:

HOMOLÁČ, Jiří. Komunikace neslyšících: sociolingvistika. Praha: Univerzita Karlova, 1998.

CHROMÝ, Jan. Základy sociolingvistiky. Učební materiál pro studenty oboru český jazyk a literatura [online]. 2013. Dostupné z: < http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2919>.

LANE, Harlan. Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum, 2014.

MILROYOVÁ, Lesley - GORDON, Matthew. Sociolingvistika: metody a interpretace. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2125-8.

PILLER, Ingrid. Language Diversity and Social Justice. Oxford: Oxford University Press, 2011.

TRUDGILL, Peter. Sociolinguistic Typology. Social Determinants of Linguistic Complexity. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jakub Jehlička (02.07.2018)

Přednáška představuje základní oblasti studia vztahu jazyka a společnosti. Účastníci předmětu získají představu o sociolingvistice jako jednom z přístupů k jazyku a jeho užívání, o jejích základních směrech a tématech.  Plán semestru: 

 úvodní přednáška, co je sociolingvistika, základní pojmy
 —dialektologie, variační sociolingvistika I
 —variační sociolingvistika II, sociální sítě 
 —sociolingvistická typologie
 —kreoly, pidginy, vesnické znakové jazyky
 sociolingvistická typologie
 interakční sociolingvistika, etnometodologie
 jazykové ideologie, zkoumání postojů k jazyku
 sociolingvistika a kritické teorie
 kvantitativní metody sociolingvistického výzkumu
 kvalitativní metody sociolingvistického výzkumu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html