SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sign Languages Grammar - ACN100203
Title: Gramatika znakových jazyků
Guaranteed by: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Mgr. Radka Nováková
Teacher(s): prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Mgr. Radka Nováková
Pre-requisite : ACN100200
Interchangeability : ACN100130
P//Is pre-requisite for: ACN100143
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (24.01.2020)
Charakteristické strukturní rysy gramatiky znakových jazyků (s akcentem na český znakový jazyk).
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (11.02.2020)

Seznámit studenty s charakteristickými rysy gramatiky vizuálně motorického jazyka.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Radka Nováková (22.01.2020)

Zápočet: Aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadávaných úkolů.

Zkouška: Znalost odpřednášené látky a povinné odborné literatury. Minimální úspěšnost v písemné zkoušce 65 %.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

BRENNAN, M. Word Order. Introducing the Issues. In Brennan, M. etc. (eds) Word-Order Issues in Sign Language. Durham: International Sign Linguistic Ass., 1994, s. 9-45. ISBN 0-9519880-0-X

HRONOVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk III. Tvoření tázacích vět. Speciální pedagogika, 2002, roč. 12,  č. 2, s. 113-123. ISSN 1211-2720.

KLIMA, E.; BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1979, s. 225-242. ISBN 0-674-80796-0.

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální pedagogika, 2003, roč. 13,  č.2, s. 89-98. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A., BÍMOVÁ, P. Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 5, s. 285-296. ISSN 1211-2720.
MACUROVÁ, A., PETŘÍČKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 2, s. 107-126. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.; VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, roč. 15, č. 4, s. 22-35. ISSN 1211-2720.

MOTEJZÍKOVÁ. J. Poznáváme český znakový jazyk V. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2003, roč. 13, č. 3, s. 218-226.ISSN 1211-2720.

VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk VI. Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14,  č. 1, s. 16-27. ISSN 1211-2720.

dle potřeby základní pojmy gramatiky z příruček dle vlastního výběru

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.06.2016)

Na obecně podané výklady o gramatice (a jejích různých pojetích) navazují informace o charakteristických strukturních rysech gramatiky českého znakového jazyka v blocích věnovaných okruhům lineárnost vs. simultánnost, manuální a nemanuální ve znakových jazycích (ve vztahu k verbálnímu a neverbálnímu v komunikaci), výpověď ve znakovém jazyce (a znakosled), zájmena + jiné typy tzv. zástupek v znakovém jazyce a jejich funkce v konstrukci výpovědních celků, povaha a funkce klasifikátorů, povaha a funkce specifikátorů velikosti a tvaru, otázky a zápor, kategorie sloves znakového jazyka, typy sloves a jejich flexe, vyjadřování času, pluralizace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html