SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Culture since 1939 till Present Day - ACC500110
Title: Česká kultura od roku 1939 do současnosti
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 22 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Annotation -
The course focuses on cultural developments in Czechoslovakia and the Czech Republic from 1939 to the present. The key moments of cultural life of the period will be confronted and analysed not only on the basis of relevant texts of primary literature, but also in the context of the performing, visual and applied arts, as well as the changes in political and social life.
Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Aim of the course -

The aim of the subject is to deepen the knowledge of Czech culture from 1939 to the present, taking into account the socio-historical context.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Course completion requirements -

The course ends with an oral examination. The student will be examined on one of ten topics corresponding to the topics of each lecture.

Repeated enrolment in the course is permitted.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Literature - Czech

Sekundární literatura:

Černý, F.: Divadlo v bariérách normalizace (1968–1989). Vzpomínky, Praha: Institut umění – Divadelní ústav 2008.

ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. Praha: Sumbalon, 2018. 219 stran. ISBN 978-80-906617-6-9.

Češka, J.: Království motivů: motivický analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga 2005.

Dolanská, K. et al.: České moderní a současné umění 1890-2010. Praha: Národní galerie 2010.  

Gebhart, J. – Kuklík, J.: Druhá republika 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha: Paseka 2004

Haman, A.: Arnošt Lustig. Jinočany: H & H 1995.

Chvatík, K.: Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis 1994.

Janoušek, P.: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia 2012.

Kolář, P. – Pullmann, M.: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu. Praha: NLN 2016. 

Kopeček, L.: Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal 2010. 

Kuklík, J. – Hasil, J.: Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: Karolinum 2000.

Kvaček, R. et al.: Dvacáté století o sobě. Liberec: Dialog 2005.  

Mazal, T.: Cesty s Bohumilem Hrabalem. Praha: Academia 2011.

Padevět, J. : Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé. Praha: Academia 2018. 

Padevět, J.: Průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956: místa - události - lidé. Praha: Academia 2018. 

Přibáň, M. et al.: Český literární samizdat 1949–1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia 2018.  

Rothová, S.: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: k poetickému světu autorových próz. Praha: Pražská imaginace 1993.

Stehlík, M., Groman, M.: Přepište dějiny podruhé. Brno: Jota 2022. 

Stehlík, M., Groman, M.: Přepište dějiny. Brno: Jota 2021.

Stehlík, M., Chmel, R.: Moje Československo. Praha:Academia, Národní muzeum 2018.

Švácha, Rostislav et al.: Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Řevnice: Arbor vitae – Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 2017.

Velčovský, V.: Čeština pod hákovým křížem.Praha: Karolinum 2017.

Zand, G.: Totální realismus a trapná poezie. Brno: Host 2002.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Requirements to the exam -

The course ends with an exam.

The day before the exam, the student sends a document to the examiner describing the cultural artefacts he/she has encountered related to the topics of each lecture.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Syllabus -

Program:

21. 2. Introduction

28. 2. Czech culture between 1939-1945

6. 3. Reflection of World War II in Czech art

13. 3. Czech official culture in 1950s

20. 3. Forbidden art in the 1950s

27 3. Czech culture in 1960-1969

3. 4. Czech official culture between 1969-1989

10. 4. Czech unofficial culture between 1969-1989

17. 4. Czech culture in the 1990s

24. 4. The most famous moments of Czech (and Czechoslovak) sport from 1939 to the present

15. 5. Contemporary phenomena of Czech culture

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html