SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Issues of Czech Culture and Literature in 20th Century - ACC500109
Title: Vybrané problémy české kultury a literatury 20. století
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 22 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Teacher(s): PhDr. Tomáš Vučka
Annotation -
Last update: PhDr. Tomáš Vučka (02.02.2023)
The generation of lonely runners - direction and development of contemporary Czech literature: Czech literature after 1989.

Annotation: The development directions and tendencies of contemporary Czech literature (literature after 1989) have not yet been sufficiently described, explained and thought through. This topic is now offering even more. The course will therefore be focused on the reading and analysis of selected Czech authors, and will try to define certain literary-character typologies of contemporary literature, will try to find and name aspects that we could perhaps consider, if not common, then at least characteristic of contemporary literature and culture. But do these aspects exist? Is it even possible to think about any common tendency, any feature of contemporary Czech literature, which would dominate the work of individual contemporary authors? Or are we doomed to inhabit a literary field full of lone runners without any common denominator? The course will try to answer these questions and at the same time introduce foreign students to contemporary Czech literary work.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Vučka (02.02.2023)

Atestace:

Kurz je zakončen ústní zkouškou. K té si student přinese seznam prostudované literatury, obsahující všechny relevantní bibliografické údaje. Bez tohoto seznamu nebude student připuštěn k atestaci. Seznam prostudované literatury musí obsahovat minimálně dvě třetiny titulů, které jsou uvedeny v primární literatuře v sylabu k tomuto předmětu.

Opakovaný zápis je povolen.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Vučka (20.02.2024)

Literatura:

Berková, A.: Utrpení oddaného všiváka. Petrov 1993.

2) Berková, A.: Temná láska. Petrov 2000. (19. 3.)

Denemarková, R.: Peníze od Hitlera. Host 2006.

3) Kahuda, V.: Veselá bída. Petrov 1997.(26. 3.)

Kahuda, V.: Exhumace. Petrov 1998.

Kahuda, V.: Houština. Petrov 1999.

1) Putna, M. C.: Kniha Kraft. Torst 1996. (první půlka textu 5. 3., druhá půlka 12. 3.)

4) Rut, P.: Náměsíčný průvodce Prahou. Mladá fronta 1991. (2. 4.)

Rut, P.: Strašlivé Čechy, děsná Morava. Petrov 2003.

Šabach, P.: Hovno hoří. Paseka 1994. (9. 4.)

Šabach, P.: Opilé banány. Paseka 2001.

Topol, J.: Sestra. Atlantis 1994.

Topol, J.: Noční práce. Torst / Hynek 2001.

Topol, J.: Kloktat dehet. Torst 2005.

Tučková, K.: Vyhnání Gerty Schnirch. Host 2009.

Tučková, K.: Žítkovské bohyně. Host, 2012. (23. 4.)

Urban, M.: Sedmikostelí. Argo 1998

Urban, M.: Hastrman. Argo 2001.

Urban, M.: Lord Mord. Argo 2008. (16. 4.)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html