SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Culture and Linerature of the 19th Century II - ACC110032
Title: Česká kultura a literatura 19. stol. II
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 22 / 22 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Annotation -
The course focuses on literary and cultural development in the Czech lands in the second half of the 19th century, i.e. it maps artistic changes and movements from the Májovci generation to the end of the century, i.e. to the advent of modernism, symbolism and decadence. The lectures will also include excursions into the visual arts and sports, allowing a more systematic portrayal of the artistic and cultural flowering of the 19th century. Czech culture and literature will also be viewed against the background of contemporary art-theoretical and philosophical concepts, as well as social and political changes.
Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Course completion requirements -

The course (seminar) is completed in both the winter and summer semesters with a credit, the lectures are certified by an oral examination at the end of the summer semester.

Conditions of individual attestations:

1) active and regular participation in seminars (i.e. maximum three unexcused absences, active approach, study of prescribed texts, completion of assignments, participation in discussions), 2) own elaboration and presentation of a paper on a pre-agreed topic (important personality of Czech cultural life, literary text, cultural institution)

b) examination: the examination will be conducted in an oral form (approximately 20 minutes long interview), which will consist of two parts: 1) a cultural-historical part - the student will draw one of the questions corresponding to the titles of the lectures in the winter and summer semesters, speak independently on the given topic first and then answer additional questions (10 minutes) and 2) a specific part, which will be based on the student's list of studied primary and possibly also secondary literature (10 minutes). In order to be admitted to the oral examination, the student must send the instructor a list of the primary literature studied, including all necessary bibliographic data, at least one week before the examination date! The reading list must be representative, i.e. at least two-thirds of the titles from the prescribed primary literature. Without this list, the student will not be able to pass the attestation!

This attestation may be taken in the following academic year. Re-enrollment in the course is allowed.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Literature - Czech

Primární literatura:

Arbes, Jakub: Newtonův mozek

Čech, Svatopluk: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

Karásek ze Lvovic, Jiří: Sodoma

Machar, Josef Svatopluk: Zde by měly kvést růže

Neruda, Jan: Balady a romance

Preissová, Gabriela: Její pastorkyňa

Rais, Karel Václav: Kalibův zločin

Sládek, Josef Václav: Selské písně

Stroupežnický, Ladislav: Naši furianti

Světlá, Karolina: Lamač a jeho dítě

Svobodová, Růžena: Černí myslivci

Šalda, František Xaver: Boje o zítřek

Zeyer, Julius: Tři legendy o krucifixu

 

Sekundární literatura: 

Česká básnická moderna: poezie z konce 19. století, ed. B. Svozil. Praha: Československý spisovatel 1987. 

DOBRAVA, M.: Česká literatura 1890-1948. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2009.

JEDLIČKA, J. České typy a jiné eseje. V tomto uspořádání 1. vyd. V Praze: Plus, 2009. 143 s. Speculum; sv. 2. ISBN 978-80-00-02324-3.

Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, ed. Jiří Kudrnáč. Brno: Host / Masarykova univerzita 2009. 

KŠICOVÁ, Danuše: Poetika literární secese. Praha: Slovanský ústav 1993. 

LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN 2002. 

MACURA, V.: Český sen. Praha: NLN 1998. 

MAREK, J.: Česká moderní kultura. Praha, Mladá fronta 1998.

RAK, J. Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3.

Rakousko-uherská monarchie: habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha: Slovart 2011. 

V barvách chorobných: idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: Obecní dům / Arbor vitae 2006. 

Sny o štěstí: Ruchovci a Lumírovci, ed. Miloš Pohorský. Praha: Československý spisovatel 1986. 

SVOZIL, B.: V krajinách poezie: realismus, impresionismus, dekadence, symbolismus. Praha: Československý spisovatel 1979. 

VLČEK, T.: Julius Zeyer: texty, sny, obrazy. Vodňany: ERM 1997.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Teaching methods - Czech

Výuka bude probíhat prezenčně.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
Syllabus - Czech

19. 2.

Mýty a stereotypy NO

26. 2.

přednáška (P): Májovci I.

seminář (S): Karolina Světlá: Lamač a jeho dítě

4. 3.

P: Májovci II.

S: Jan Neruda: Balady a romance, Jakub Arbes: Newtonův mozek

11. 3.

Tematická vycházka: Ruchovci, Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce

18. 3.

P: Lumírovci

S: Josef Václav Sládek: Selské písně, Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu

25. 3.

P: Historismus a historická beletrie, venkovská próza

S: Teréza Nováková: Úlomky žuly, Karel Václav Rais: Kalibův zločin

8. 4.

P: Cesta k Národnímu divadlu a české drama a divadelnictví

S: Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, Gabriela Preissová: Její pastorkyňa

15. 4.

Tematická vycházka: Generace Národního divadla a výtvarné umění

22. 4.

P: Česká klasická hudba 19. století

S: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček

29. 4.

P: Česká moderna

S: František Xaver Šalda: Boje o zítřek, Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růže

6. 5.

P: Fin de siècle

S: Jiří Karásek ze Lvovic: Sodoma, Růžena Svobodová: Černí myslivci

13. 5.

Tematická vycházka: Češi a sport v 2. polovině 19. století - Sokol a počátky české turistiky

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html