SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Culture and Literature of the 19th Century I - ACC110031
Title: Česká kultura a literatura 19. stol. I
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: 22 / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Annotation -
The course focuses on the literary and cultural development in the Czech lands in the first half of the 19th century, i.e. it charts the artistic changes and movements from the Romantic era to the rise of the generation Májovci, with whom artistic realism began to take hold.<br>
The lecture series will include an excursion into Czech theatre, visual arts and music for a deeper, more systematic portrayal of the artistic and cultural dynamics of the 19th century in the area of the Czech Crown lands.<br>
Literature and art will also be viewed against the backdrop of contemporary art-theoretical and philosophical concepts, as well as social and political changes.<br>
Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Aim of the course - Czech

Seznámit frekventanty s literárním a kulturním vývojem v českých zemích v první polovině 19. století v evropských a historických souvislostech; seznámit s kanonickými autory a jejich díly daného období formou četby a analýzy vybraných titulů (viz sylabus).

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Course completion requirements -

The course (seminar) in the winter and summer semester ends with a credit, lectures are attested by an oral exam at the end of the summer semester.

Conditions of individual attestations:

a) credit: the condition for obtaining credit is: 1) active and regular participation in seminars (ie max. three unexcused absences, active approach, study of prescribed texts, fulfillment of tasks, participation in discussions), 2) own elaboration and presentation of a paper on a pre-agreed topic (an important personality of Czech cultural life, a literary text, a cultural institution)

b) examination: the examination will take place in an oral form (approximately 20 minutes long interview), which will consist of two parts: 1) a cultural-historical part - the student will draw one of the questions corresponding to the titles of the lectures in the winter and summer semesters, first speak independently on the given topic and then answer additional questions (10 minutes) and 2) a specific part, which will be based on the student's list of studied primary and possibly also secondary literature (10 minutes). In order for a student to be admitted to the oral exam, he / she must send the teacher a list of the studied primary literature, including all the necessary bibliographic data, at least one week before the exam date! The reading list must be representative, ie at least two thirds of the titles from the prescribed primary literature. Without this list, the student will not be able to perform the attestation!

This attestation can also be taken in the following academic year. Repeated enrollment in the course is permitted.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Literature - Czech

Primární literatura:

Bednář, Kamil: Rukopis královédvorský

Bednář, Kamil: Rukopis zelenohorský

Erben, K. J.: Kytice

Erben, K. J.: České pohádky

Havlíček Borovský, K.: Epigramy

Havlíček Borovský, K.: Tyrolské elegie

Havlíček Borovský, K.: Křest sv. Vladimíra

Kollár, J.: Slávy dcera

Mácha, K. H.: Máj

Mácha, K. H.: Pouť krkonošská

Mácha, K. H.: Cikáni

Němcová, Božena: Babička

Němcová, Božena: Divá Bára

Němcová, Božena: Slovenské pohádky a pověsti

Ryba, J. J.: Česká mše vánoční

Tyl, J. K.: Strakonický dudák

Sekundární literatura:

HRBATA, Z. (1999): Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H

HRBATA, Z. - PROCHÁZKA, M. (2005): Romantismus a romantismy. Praha: Karolinum

JANÁČKOVÁ, J. (2001): Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: Akropolis

JANÁČKOVÁ, J. (1985): Stoletou alejí: o české próze minulého věku. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel

JEDLIČKA, J. České typy a jiné eseje. V tomto uspořádání 1. vyd. V Praze: Plus, 2009. 143 s. Speculum; sv. 2. ISBN 978-80-00-02324-3.

LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČOVÁ, J. - HOLÝ, J. (2002): Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN

MACURA, Vl. Český sen. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 215 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 6. ISBN 80-7106-270-7.

MORAVA, J. (1991): C. k. disident Karel Havlíček. Praha: Panorama

MUKAŘOVSKÝ, J. Genetika smyslu v Máchově poezii [1938]. In týž: Studie II, eds. Miroslav. Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2001, s. 305–375

MUKAŘOVSKÝ, J. (1948): Kapitoly z české poetiky. Díl III. Máchovské studie. Praha: Svoboda

MUKAŘOVSKÝ, J. (1950): Božena Němcová. Brno: Rovnost

PATOČKA, J. (2007): Dvě máchovské studie. Praha: Oikumenh

RAK, J. Bývali Čechové: české historické mýty a stereotypy. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1994. 148 s. ISBN 80-85787-73-3.

ŠMAHELOVÁ, H. (1995): Autor a subjekt v díle Boženy Němcové. Praha: Karolinum

VAŠÁK, P. (1999): Česká pouť Karla Hynka Máchy. Praha: Karolinum

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
Syllabus - Czech

2. 10.

Přednáška + seminář: Český národ a český jazyk do národního obrození

9. 10.

P: Obranná fáze národního obrození: společenské a politické změny na přelomu 18. a 19. století, stav českého jazyka v českých zemích, vztah Čechů a Němců

S: Josef Dobrovský a Josef Jungmann

16. 10.

P: Útočná fáze národního obrození: idea svébytné národní literatury a kultury, hledání smyslu českých dějin, vzestup nacionalismu

S: František Palacký, tematická vycházka I.

23. 10.

P: Ve stopách hrdinského eposu: kult starobylé národní epiky, Rukopis královédvorský a zelenohorský, spor o rukopisy, literární falza v evropském kontextu

S: Václav Hanka a Josef Linda

30. 10.

P: Český preromantismus: básnický cestopis Slávy dcera a pouť ke kořenům, poezie velkých idejí a prožitků, ohlasová poezie

S: Jan Kollár – Slávy dcera, tematická vycházka II.

6. 11.

P: Drama a divadlo: role divadla v národním obrození, základy prvních divadel a prosazování českého divadelnictví, loutkové divadlo, ochotnické společnosti

S: Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák

13. 11.

P: Český romantismus – Karel Hynek Mácha: romantický individualismus, romantický cestopis, motiv poutníka a cesty

S: Karel Hynek Mácha – Máj

20. 11.

P: Český romantismus – Karel Jaromír Erben: křesťanský romantismus, hledání řádu, vina a trest, inspirace ústní lidovou slovesností, sběratel folklóru

S: Karel Jaromír Erben – Kytice

27. 11.

P: Karel Havlíček Borovský: pragmatismus v myšlení, politice, filozofii a umělecké kritice, zrod české žurnalistiky, polemika a satira, české vlastenectví

S: Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra

4. 12.

P: Božena Němcová: mezi romantismem, realismem a biedermeierem, první velká česká spisovatelka a intelektuálka, počátky českého feminismu

S: Božena Němcová – Babička

11. 12.

P: Česká hudba a výtvarné umění v době národního obrození

S: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

18. 12.

P: Česká obrozenecká mytologie: formování českého národního vědomí, český autostereotyp, české typy a literární klišé

S: Jiří Rak – Bývali Čechové, tematická vycházka III.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (09.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html