SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Orthography for Foreigners I - ACC110001
Title: Česká ortografie pro cizince I
Guaranteed by: Institute of Czech and Deaf Studies (21-UBN)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 22 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Annotation -
The course is focused on mastering Czech orthography according to the latest codification from 1993. Lectures are devoted to various topics, which are then further developed in practical exercises loosely connected to the cycle of lectures. At the same time, the emphasis is mainly on the connection of Czech orthography with phonology, morphology and syntax.
Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Aim of the course - Czech

Zvládnutí české ortografie s přihlédnutím k etymologii, morfologii a syntaxi.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou atestace (zápočtu) je aktivní účast na přednáškách, domácí příprava, pravidelná docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), úspěšné zvládnutí dílčích testů a závěrečného testu (min. 60 %).

Plnění předmětu není možno posunout do dalšího akademického roku. Opakovaný zápis je povolen.


Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Literature - Czech

BEHÚN, Dalibor a BEHÚN, Petr. Pište správně česky: poradna šílených korektorů. Druhé aktualizované, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2018. 423 stran. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-377-0.

ČERNÁ, Anna et al. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X.

HAVRÁNEK, Bohuslav a JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26., ve Fortuně 2. Praha: Fortuna, 1998. 246 s. ISBN 80-7168-555-0.

KALANDRA, František, ONDRÁŠKOVÁ, Karla a STRAKOVÁ, Helena. Pravopis nejen pro školu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004-2006. 2 sv. (182, 188 s.). ISBN 80-210-3567-6.

STYBLÍK, Vlastimil et al. Cvičení z pravopisu pro větší školáky: pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 160 s. ISBN 80-7235-303-9.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Teaching methods - Czech

V případě přerušení prezenční výuky bude kurz probíhat formou on-line výuky.

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky se věnují následujícím tématům:

1. Vývoj českého pravopisu I. - primitivní pravopis, starší spřežkový pravopis, spodoba znělosti (4. 10.)

2. Vývoj českého pravopisu II. - diakritický pravopis, bratrský pravopis, psaní ú a ů (9. 10.)

3. Vývoj českého pravopisu III. - obrozenecké opravy pravopisu, psaní i a y po měkkých a tvrdých samohláskách (18. 10.)

4. Psaní i/í a y/ý po obojetných souhláskách - vyjmenovaná slova (25. 10.)

5. Psaní i/í a y/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen, psaní i/y v koncovkách příčestí minulého (1. 11.)

6. Psaní bě/bjě, vě/vje, pě; mě/mně (8. 11.)

7. Psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov; souhláskové skupiny a změny v nich (15. 11.)

8. Předložky s a z; předpony s-, z- a vz- (22. 11.)

9. Délka samohlásek v domácích slovech (29. 11.)

10. Hranice slov v písmu (6. 12.)

11. Psaní cizích jmen a přejatých slov (13. 12.)

12. Psaní velkých písmen na začátku slov a slovních spojení (20. 12.)

13. Pravopisné chytáky a nejčastější chyby (3. 1.)

14. Závěrečný test (10. 1.)

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
Learning resources - Czech

Je možné se opřít o materiály garantky předmětu dr. Any Adamovičové z předchozích let viz https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10213

Last update: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (26.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html