SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Sufism: Introduction to Islamic Mysticism - ABV100086
Title: Súfismus: Úvod do islámské mystiky
Guaranteed by: Department of Middle Eastern Studies (21-KBV)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (25)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Katarína Palčová, M.A. (13.09.2022)
Súfismus: Úvod do islámské mystiky


Přednášející: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v.v.i.)
e-mail: ostransky@orient.cas.cz
Akademický rok: 2020–2021
Semestr: zimní
Pracoviště: Katedra Blízkého východu FF UK v Praze
Anotace: Přednáškový cyklus Súfismus: Úvod do islámské mystiky rozebírá zrod, počátky, vývoj a klíčové osobnosti súfismu, jakož i stěžejní koncepty a témata této duchovní cesty (podrobný sylabus – viz níže). Podstatná část přednášek se zaměřuje rovněž na tzv. institucionální stránku islámské mystiky, tj. mystická bratrstva (taríqa) a jejich historicko-kulturní roli i ukotvení. Nedílnou součást tohoto přednáškového cyklu tvoří četba a rozbor pramenných textů (v překladu do češtiny).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html