SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Grammar of Czech – Selected Issues - ABO900215
Title: Kapitoly z gramatiky češtiny (UČDJ)
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (24.01.2023)
Předmět se komplexně věnuje oblasti didaktiky gramatiky češtiny pro nerodilé mluvčí.
Cílem předmětu je seznámit se s postavením gramatiky v různých vyučovacích metodách a postupy parcelace a výkladu vybraných gramatických jevů v češtině jako druhém jazyku.
Součástí práce v semináři bude mj. tvorba cvičení a pracovních listů, jejich hodnocení a reflexe.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (24.01.2023)

Pro udělení zápočtu je zapotřebí aktivní účast v semináři a průběžné plnění zadaných úkolů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (25.01.2023)

Hrdlička, M. (2009). Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Karolinum.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání. https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-cestiny-jako-druheho-jazyka

Thornbury, S. (2005). How to teach grammar (8th impr). Longman.

Ur, P. (2012). A course in English language teaching (Second edition). Cambridge University Press.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html