SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship - ABO900213
Title: Praxe souvislá (UČDJ)
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HS]
Extent per academic year: 52 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (09.02.2023)
Tato praxe probíhá ve výuce na střední nebo základní škole.
Student může být zapojen při výuce češtiny jako druhého jazyka či v pozici asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (v součinnosti s garantem praxe).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html