SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading at School - ABO700457
Title: Pozorné čtení
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)
Seminář je věnován přípravě studentů na rozvíjení čtenářské gramotností žáků. V úvodu se stručně seznámíme s výzkumy zaměřenými na čtení s porozuměním, s výzkumy čtenářské gramotnosti žáků, zváště českých, a s programovými dokumenty týkajícími se čtenářské gramotnosti. Větší část semináře budeme věnovat přípravě a realizaci modelových hodin pozorného čtení s porozuměním, zvláště čtení kritického.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

Absolventi semináře budou lépe připraveni na rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků.

Descriptors - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

čtenářská gramotnost

čtení (umění číst)

porozumění

reflektované čtení

kritické čtení

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

Adekvátní splnění povinností zadaných v semináři

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

Bude zadána v semináři

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

Seminární metody, s převahou modelových výukových hodin a jejich analýzy

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (09.09.2019)

Seminář je věnován přípravě studentů na rozvíjení čtenářské gramotností žáků. V úvodu se stručně seznámíme s výzkumy zaměřenými na čtení s porozuměním, s výzkumy čtenářské gramotnosti žáků, zváště českých, a s programovými dokumenty týkajícími se čtenářské gramotnosti. Větší část semináře budeme věnovat přípravě a realizaci modelových hodin pozorného čtení s porozuměním, zvláště čtení kritického.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html