SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Across different psycholinguistic topics - ABO700329
Title: Napříč psycholingvistikou
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Dr. Barbara Mertins
Teacher(s): prof. Dr. Barbara Mertins
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (10.01.2020)
V tomto semináři se studujícím skýtá možnost se seznámit s různými tématy z oboru experimentální
psycholingvistiky. Seminář je koncipovaný tak, že v rámci vybraných témat bude představeny různé
psycholingvistické metody a přístupy. Ke každému tématu se bude v semináři číst a (kriticky) diskutovat jeden
vědecký článek. Práce s textem bude doplňována praktickými cvičeními, které se budou vztahovat jak na možnost
vytvoření vlastního experimentálního designu, tak i na celkové prohloubení znalostí v psycholingvistice. Vybraná
témata budou mimo jiné zahrnovat následují oblasti: lingvistická relativita, zpracování jazyka u pacientů a
Alzheimerovou demencí, osvojování jazyka u bilingvních a multilingvních jedinců (včetně dětí), role jazyka při
prostorovém vnímání, jazykové prostředky pro vyjádření prostorových relací. Články budou převážně v angličtině.
Příprava článků je nutným předpokladem účasti na semináři.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (13.01.2020)
  • aktivní účast na semináři
  • čtení článků
  • vypracování průběžných úkolů

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (10.01.2020)

Termíny setkání (v týmové studovně Knihovny Jana Palacha):

31. 3. 2020 10:30-12:30

21. 4. 2020 10:50-14:00

12. 5. 2020 10:50-14:00

19. 5. 2020 10:50-14:00

26. 5. 2020 10:50-14:00

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html