SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Roland Barthes II - ABO700310
Title: Roland Barthes II
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Annotation - Czech
Last update: STASE2AF (29.01.2020)
Kurz se bude – v rámci metodologické schůdnosti takového přístupu – monograficky zabývat Rolandem Barthesem jako autorem několika ucelených strukturalistických a poststrukturalistických teorií. V rámci základní periodizace Barthesovy tvorby nabídne vhled do hlavních témat a zejména možnost relativně soustředěné četby klíčových textů a následné diskuse o nich.
Kurz je koncipován jako dvousemestrální. Těžištěm zájmu v zimním semestru bude Barthesova cesta k pojetí strukturalismu, jeho způsob práce s klíčovými pojmy (řeč, znak, mýtus, promluva) a teoretické zázemí v marxismu, hegelianismu a lingvistickém strukturalismu. Východiskem celého kurzu bude Barthesův text „Smrt autora“. Snaha pochopit jeho genezi a konotace bude pak osou bádání v zimním semestru.
V letním semestru bude navazovat kurz zaměřený na více na „poststrukturalistické“ texty a operaci podrývání struktury při jejím udržování (S/Z, „Efekt reálného“, Rozkoš z textu, Fragmenty milostného diskurzu, Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, Světlá komora).
Course completion requirements - Czech
Last update: STASE2AF (29.01.2020)

Aktivní účast v semináři, docházka, referát. 

Teaching methods - Czech
Last update: STASE2AF (07.02.2020)

26. 2. úvod – shrnutí předchozího semestru, co zbylo ze strukturalistických témat (konotace a denotace, čtení, pluralita textu)

Četba S/Z – kapitoly I – IX, s. 9 – 31.

4. 3.  „Efekt reálného“; přel. Tomáš Jirsa, Aluze 10, 2006, č. 3, s. 78−81

Fulka, Josef: „II. Proti realismu“. In týž: Roland Barthes – od ideologie k fantasmatu. Togga 2010.  

K připomenutí též: „Mýtus dnes“, od „Mýtus jako ukradená řeč“ dále (s. 130–157), In týž: Mytologie, přel. Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004 (dotisk 2018).

11.3. S/Z jako rozbor a interpretace nějakého literárního díla.

Četba: S/Z, přel. Josef Fulka. Praha: Garamond, 2007.

18.3.  Sade, Fourier, Loyola, přel. Josef Fulka, Praha: Dokořán, 2006,

Četba pro všechny: „Předmluva“, s. 7-16.

Referát I: „Sade I“ a „Sade II“, s. 17–38, 119–169.

Referát II: „Loyola“, „Fourier“, s. 39–118.  

Další četba: Klossowski, Pierre: Sade můj bližní. Přel. Josef Fulka. Praha: Hermann, 2004.

25. 3. Říše znaků: [eseje o Japonsku], přel. Petr Zavadil. Praha: Fra, 2012.

1.4. Fragmenty milostného diskurzu, přel. Čestmír Pelikán.  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008.

Další četba: Claude Coste, « Roland Barthes, du séminaire au cours magistral », Histoire de l’éducation, 120 | 2008, 139-160.

8.4. Rozkoš z textu, přel. Olga Špilarová,  Praha: Triáda, 2008. Delfín

15.4. Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, přel. Josef Fulka. Praha: Fra, 2015.

22.4. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii, přel. Miroslav Petříček, jr. Bratislava: Archa, 1994 (reed. Praha: Agite, 2005).

29.4 Rétorika obrazu: „Le message photographique“, „Rhétorique de l’image“ in L'Obvie et L’Obtus : essais critiques, III, Seuil, 1982.

6.5.

13.5.

 

 

Knihy

Le Degré zéro de l'écriture, Seuil, 1953. Česky: „Nulový stupeň rukopisu“. In: Kritika a pravda, přeložili Josef Čermák, Josef Dubský a Julie Štěpánková. Praha, Liberec: Dauphin, 1997.  Též: Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie, přel Josef. Čermák a Josef Dubský. Praha: Československý spisovatel, 1967. Dílna.

Michelet par lui-même, Seuil, 1954.

Mythologies, Seuil, 1957. Česky: Mytologie, přel. Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004 (dotisk 2018).

Sur Racine, Seuil, 1963.

Essais critiques, Seuil, 1964.

Éléments de sémiologie (společně s Le Degré zéro de l'écriture), Denoël/Gonthier, 1965. Česky: „Základy sémiologie“. In: Kritika a pravda, přeložili Josef Čermák, Josef Dubský a Julie Štěpánková. Praha, Liberec: Dauphin, 1997. Též: Též: Nulový stupeň rukopisu: Základy sémiologie, přel Josef. Čermák a Josef Dubský. Praha: Československý spisovatel, 1967. Dílna.

Critique et vérité, Seuil, 1966. Česky: „Kritika a pravda“. In: Kritika a pravda, přeložili Josef Čermák, Josef Dubský a Julie Štěpánková. Praha, Liberec: Dauphin, 1997.

Système de la Mode, Seuil, 1967.

S/Z (sur Sarrasine, de Balzac), Seuil, 1970. Česky: S/Z, přel. Josef Fulka. Praha: Garamond, 2007.

L'Empire des signes (sur le Japon), Skira, 1980. Česky: Říše znaků: [eseje o Japonsku], přel. Petr Zavadil. Praha: Fra, 2012.

Sade, Fourier, Loyola, Seuil, 1971. Česky: Sade, Fourier, Loyola, přel. Josef Fulka,  Praha: Dokořán, 2006.

Nouveaux Essais critiques (společně s Le Degré zéro de l'écriture), Seuil, 1972.

Le Plaisir du texte, Seuil, 1973. Česky: Rozkoš z textu, přel. Olga Špilarová,  Praha: Triáda, 2008. Delfín.

Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil,  1975. Česky: Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, přel. Josef Fulka. Praha: Fra, 2015.

Fragments d'un discours amoureux, Seuil, 1977. Česky: Fragmenty milostného diskurzu, přel. Čestmír Pelikán.  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008.

Leçon inaugurale (faite le 7 janv. 1977, au Collčge de France), Collčge de France, 1977. Rééd. Seuil, 1978, sous le titre : Leçon.  Česky: „Lekce“, přel. Miroslav Petříček, jr. In: Barthes, Roland, Claude Lévi-Strauss a Maurice Merleau-ponty. Chvála moudrosti. Bratislava: Archa, 1994.

Sollers écrivain, (včetně podkladů k přednášce Le Neutre, Collège de France 1977-1978). Seuil, 1979.

La Chambre claire : note sur la photographie, Gallimard/Seuil, 1980. Česky: Světlá komora: vysvětlivka k fotografii,  přel. Miroslav Petříček, jr. Bratislava: Archa, 1994 (reed. Praha: Agite, 2005).

Le Grain de la voix : entretiens, 1962-1980, Seuil, 1981.

L'Obvie et L’Obtus : essais critiques, III, Seuil, 1982.

L'aventure sémiologique. Paris: Editions du Seuil, 1985.

Le bruissement de la langue: essais critiques. IV. Paris: Seuil, 1984.

La préparation du roman: notes de cours et de séminaires au Collége de France. 1 et 2. Paris: Seuil, 2003. Traces Écrites. ISBN 2-02-047845-5.

 

Introduction à l‘analyse structurale du récit“. Communications, 8 – L’analyse structurale du récit. Paris: Seuil, 1966. Česky: „Úvod do strukturální analýzy vyprávění“, přeložil Miroslav Petříček, in: Znak, struktura, vyprávění, uspořádal Petr Kyloušek, Brno, Host, s. 9–43.

„La mort de l’auteur“, anglicky (The Death of Author (aspen magazine 5-6, 1967; francouzsky revue Mantéia 5, marseille. Převzato do Le bruissement de la langue, Essais critiques IV. „Smrt autora“, přel. T. Jirsa. Aluze: Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 10, č. 3.

 

Œuvres complètes; nouvelle édition revue, corrigée et présentée par Éric Mary. Seuil, 2002 (první vydání 1993).

 

Leguay Thierry. „Roland Barthes: bibliographie générale (textes et voix), 1942-1981“. In: Communications, 36, (1982). Roland Barthes. pp. 131-173. Online, dostupné z: https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1982_num_36_1_1545

Seymour, Laura: Roland Barthes's The death of the author. London : Routledge, 2018.

http://www.roland-barthes.org/revue.html  (online časopis týmu „Roland Barthes“ na IMEC)

Stafford, Andy: Roland Barthes, phenomenon and myth: an intellectual biography. Edinburgh: University press, 1998.

Roger, Philippe: Roland Barthes, roman. Paris : Librairie générale française, 1990.

Calvet, Louis-Jean: Roland Barthes: 1915-1980. Flammarion, 1990. Biografie, soubor vzpomínek. Obsahuje bibliografii R. B.

Culler, Jonathan D. Roland Barthes. New York: Oxford University Press, 1983.

Sontag, Susan: Writing itself: on Roland Barthes, New Yorker, April 26, 1982.

A Barthes Reader (S. Sontag, ed.). New York : Hill and Wang, 1982.

Lavers, Annette: Structuralism and after. London : Methuen, 1982.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html