SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading: Theory, Practice, Reflection - ABO700292
Title: Čtení: teorie, praxe, reflexe
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová
Mgr. Jana Segi Lukavská
Teacher(s): Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová
Mgr. Jana Segi Lukavská
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (23.01.2020)
Kurz Čtení: teorie, praxe, reflexe se zaměřuje na otázky, jak probíhá proces čtení, jak tento proces ovlivňuje materiál (tištěná, digitální kniha, e-kniha) nebo žánr, jaké kompetence při čtení využíváme (nebo získáváme), nakolik jde o činnost individuální či nakolik ji ovlivňuje naše bezprostřední okolí a společnost. V seminární četbě budou zastoupeny různé oborové (literatura, pedagogika, sociální a kognitivní vědy) a metodologické přístupy k bádání o čtení (teorie, experimentální a kvalitativní výzkum, statistická šetření).
Budeme kombinovat několik typů činností: nebudeme pouze diskutovat nad vybranými odbornými a beletristickými texty, ale budeme se také zamýšlet nad tím, jak čteme my sami. Kurz bude veden dvěma vyučujícími, které akcentují různé teoretické i praktické problémové okruhy. V centru zájmu přitom nebudou stát pouze tzv. modeloví čtenáři a čtení „akademické“; chceme vytvořit prostor pro reflexi čtení neliterárních textů, čtení pro vlastní potěšení, čtení v každém věku.
Seminář otevíráme všem zájemcům z řad studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia, ale doporučujeme ho obzvláště budoucím učitelům – pokud se totiž naučíte uvažovat a komunikovat o tom, jak sami čtete, budete ke čtení lépe umět podněcovat své okolí. Kurz ovšem není primárně didaktický. Jeho cílem je spíše poskytnout účastníkům podmínky pro hlubší reflexi procesu čtení, a to i u mladších čtenářů.
Kurz začíná až 26. 2., první seminář odpadá.
Course completion requirements - Czech
Last update: Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová (14.02.2020)

1) Četba zadaných textů (část v angličtině)

2) Aktivní účast v semináři (max. 2 absence), z toho min. 1x s připraveným vstupem

3) Krátký písemný úkol v posledním semináři (klauzurní práce; volba jednoho ze tří zadání)

Dále si každý účastník na začátku kurzu vybere jednu zcela libovolnou knihu beletrie, kterou bude průběžně číst a využívat jako možnou oporu ve společných diskuzích.   

Literature - Czech
Last update: Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová (26.02.2020)

Sekundární texty budou dostupné v moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8981

 

Povinná sekundární:

Cawelti, J. G. (1976). The mythology of crime and its formulaic embodiments. Adventure, mystery, and romance: formula stories as art and popular culture. Chicago: University of Chicago Press.

Hakemulder, F., Fialho, O., & Bal, P. M. (2016). Learning from literature. M. Burke et al. (eds.). Scientific approaches to literature in learning environments, 24, 19-37. [bude zadán úryvek]

Hillesund, T. (2010). Digital reading spaces: How expert readers handle books, the Web and electronic paper. First Monday, [S.l.], apr. 2010. ISSN 13960466. Available at: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2762/2504>. [úryvek - viz Moodle]

Iser, W. (2004). Koncepty čtenáře a koncept implicitního čtenáře. Aluze, 7(2-3), 135–143.

Mackey, M. (2019a). Literacy constants in a context of contemporary change. English in Education, 53(2), 116-128.

Mackey, M. (2019b). Visualization and the Vivid Reading Experience. Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 11(1), 38-58. [úryvek - viz Moodle]

Nikolajeva, M. (2014). Reading for Learning: Cognitive Approaches to Children's Literature. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 24–28.

Trávníček, J. (2019). Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). Brno: Host. [bude zadán úryvek]

 

Povinná primární:

Mrázková, D. (2007). Můj medvěd Flóra. Praha: Baobab.

Tan, S. (2011). Erik. Zlín: Kniha Zlín.

 

Doporučená sekundární:

Arizpe, E., Styles, M., Mackey, M. et al. (2016). Children reading picturebooks: interpreting visual texts. London: Routledge.

Kuzmičová, A. (2020). Consciousness. L. Price & M. Rubery (eds.). Further Reading. New York: Oxford University Press. 271-281.

Nikolajeva, M., & Scott, C. (2001). How Picturebooks Work. New York: Garland.

Nodelman, P. (2005). Decoding The Images: How Picturebooks Work. P. Hunt (ed.). Understanding Children’s Literature. NY: Routledge, 128–139.

Price, L. (2004). Reading: the state of the discipline. Book History, 7(1), 303-320.

Trávníček, J. (2017). Česká čtenářská republika: generace, fenomény, životopisy. Brno: Host. [Korpus rozhovorů volně dostupný zde: http://www.ucl.cas.cz/images/Ctenarstvi/Naratori_prepisy_cely_korpus.pdf]

Syllabus - Czech
Last update: Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová (10.03.2020)

Témata semináře:

26.2.2020: Čtení: teorie, praxe, reflexe – úvod

4.3.2020: Čtení obrazu a textu

11.3.2020: Digitální revoluce?

18.3.2020: Čtenářské konstrukty (původně plánovaná návštěva D. Castigliona ZRUŠENA)

25.3.2020: Čtení pro akademickou praxi

1.4.2020: Proměny kultury, proměny žánru

8.4.2020: Přenos životní zkušenosti text<>svět

15.4.2020: Čtenáři-začátečníci a jejich vývoj

22.4.2020: Sociální rozměry čtení

29.4.2020: Závěrečná syntéza

6.5.2020: Zvláštnosti literárního čtení; závěrečná syntéza kurzu [Rektorský den]

13.5.2020: Písemný úkol

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (23.01.2020)

Kurz je otevřen studujícím bakaláře i navazujícího magisterského studia. Předpokládáme ochotu číst odborné texty v angličtině a přemýšlet nejen o textech, které čteme, ale i o tom, jak je čteme. Vzhledem k omezenému počtu studujících na semináři bude vyžadována také skutečně aktivní účast na seminářích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html