SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Word Order - ABO700290
Title: Slovosled
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (03.01.2020)
Seminář poskytne komplexní pohled na fenomén slovosledu (rozuměj pořadí konstituentů ve větě). Slovosled ovlivňuje vedle aktuálního členění celá řada jiných faktorů ze všech gramatických rovin - morfologie, syntaxe, lexikální i větné sémantiky, pragmatiky i prozódie. V úvodní části semináře probereme základní koncepty relevantní pro studium slovosledu - tzv. základní (také systémový, kanonický) slovosled, slovosledné alternace, jejich typy a faktory ovlivňující slovosled, ať už základní či nekanonický. Druhá část semináře bude založena na četbě jednotlivých studií o slovosledu a diskuzi o nich. Studie budou v mnoha případech experimentální či korpusové. Ve středu pozornosti bude čeština a jiné slovanské jazyky, tedy jazyky s tzv. volným slovosledem, nicméně nebudeme se na tyto omezovat. Poslouží nám i data z angličtiny, němčiny, maďarštiny a v případě zájmu dalších jazyků. Vyhýbat se nebudeme ani typologické perspektivě, ačkoliv těžištěm bude analýza jednotlivých jazyků.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (02.01.2020)

Cílem předmětu je získat přehled o teoriích a empirických problémech týkajících se slovosledu, jak na materiálu češtiny tak i jiných jazyků.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (07.01.2020)

aktivní účast na semináři (max. 3 absence)

četba krátkých textů před seminářem (max. 10 stran)

vypracování tří krátkých otázek ke čteným textům

referát o čteném textu

vypracování experimentálního či korpusového designu (kolektivní práce)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (27.01.2020)

Základní literatura

Greenberg, Joseph H. 1963. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements. In Joseph H. Greenberg (ed.), Universals of language, 73-113. London: MIT Press.

Hawkins, John A. 1983. Word order universals. London: Academic Press.

Jasinskaja, Katja and Radek Šimík. Forthcoming. Slavonic free word order. In Jan Fellerer and Neil Bermel (eds.), The Oxford guide to the Slavonic languages. Oxford: Oxford University Press. Available at https://ling.auf.net/lingbuzz/004919

Neeleman, Ad and Hans van de Koot. 2016. Word order and information structure. In Caroline Féry and Shinichiro Ishihara (eds.), The Oxford handbook of information structure. Oxford: Oxford University Press. Available at https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1462462/1/Word%20Order%20and%20Information%20Structure%20(repository).pdf

Sgall, Petr, Eva Hajičová, and Eva Buráňová. 1980. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia.

Siewierska, Anna and Ludmila Uhlířová. 1998. An overview of word order in Slavic languages. In Anna Siewierska (ed.), Constituent order in the languages of Europe, 105-149. Berlin: de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110812206.105

 

Vybraná literatura k referátům (po konzultaci lze zvolit i jiné texty)

Arik, Engin. 2016. An experimental approach to basic word order in Turkish intransitives. Psychology of Language and Communication 20(1), 73-91. https://doi.org/10.1515/plc-2016-0004

Bader, Markus and Jana Häussler. 2010. Word order in German: A corpus study. Lingua 120(3), 717-762. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2009.05.007

Bornkessel, Ina, Matthias Schlesewsky, and Angela D. Friederici. 2002. Grammar overrides frequency: Evidence from the online processing of flexible word order. Cognition 85(2), B21-B30. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(02)00076-8

Ionin, Tania and Tatiana Luchkina. 2018. Focus on Russian scope: An  experimental investigation of the relationship between quantifier scope, prosody, and information structure. Linguistic Inquiry 49(4), 741-779. https://doi.org/10.1162/ling_a_00288

Namboodiripad, Savithry. 2019. A gradient approach to flexible constituent order. Manusript, University of Michigan. Available at https://doi.org/10.31234/osf.io/rvjn5

Onea, Edgar and David Beaver. 2009. Hungarian focus is not exhausted. In Ed Cormany, Satoshi Ito, and David Lutz (eds.), SALT 19: Proceedings from the 19th Conference on Semantics and Linguistic Theory, 342-359. Ithaca, NY: CNC Publications. https://doi.org/10.3765/salt.v19i0.2524

Smolík, Filip. 2015. Word order and information structure in Czech 3- and 4-year-olds' comprehension. First Language 35(3), 237-253. https://doi.org/10.1177/0142723715596098

Šimík, Radek and Markéta Burianová. Forthcoming. Definiteness of bare NPs as a function of clausal position: A corpus study of Czech. In Tania Ionin and Jonathan Eric MacDonald (eds.), Formal Approaches to Slavic Linguistics 26: The Urbana-Champaign Meeting 2017. Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications. Available at https://ling.auf.net/lingbuzz/003861

Šimík, Radek and Christoph Demian. Forthcoming. Definiteness, uniqueness, and maximality in languages with and without articles. Journal of Semantics. Available at https://ling.auf.net/lingbuzz/004730

Šimík, Radek and Marta Wierzba. 2017. Expression of information structure in West Slavic: Modeling the impact of prosodic and word-order factors. Language 93(3), 671-709. https://doi.org/10.1353/lan.2017.0040

Titov, Elena. 2017. The canonical order of Russian objects. Linguistic Inquiry 48(3), 427-457. https://doi.org/10.1162/ling_a_00249

van de Koot, Hans, Renita Silva, Claudia Felser, and Mikako Sato. 2015. Does Dutch A-scrambling involve movement? Evidence from antecedent priming. The Linguistic Review 32(4), 739-776. https://doi.org/10.1515/tlr-2015-0010

Velnić, Marta. 2019. The influence of animacy, givenness, and focus on object order in Croatian ditransitives. Studia Linguistica 73(1), 175-201. https://doi.org/10.1111/stul.12094

Zikánová, Šárka. 2006. What do the data in Prague Dependency Treebank say about systemic ordering in Czech? The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 86, 39-46. https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/86/zikanova.pdf

Zikánová, Šárka and Miroslav Týnovský. 2009. Identification of topic and focus in Czech: Comparative evaluation on Prague Dependency Treebank. In Gerhild Zybatow, Uwe Junghanns, Denisa Lenertová, and Petr Biskup (eds.), Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure: Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, 343-353. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (07.01.2020)

přednáška vyučujícího

diskuze a individuální připrava na diskuzi

individuální četba

referát

tvorba experimentálního designu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (07.01.2020)

Teoretický základ

slovosled, vymezení pojmu

základní vs. odvozený slovosled, slovosledné alternace

dva typy nekanonických pozic konstituentů ("A" vs. "A s čarou")

faktory ovlivňující slovosled

  • větněčlenská platnost
  • pád
  • aktuální členění
  • prozódie
  • referenčnost (určenost, neurčenost)
  • životnost, reference k lidem vs. k ne-lidem
  • dosah kvantifikátoru
  • vázání zájmenné proměnné

teorie slovosledu

Empirická část

diskuze konkrétních, především experimentálních studií

referáty studentů

vypracování experimentálního designu, resp. více designů

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (03.01.2020)

Seminář předpokládá obeznámenost se základy lingvistiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html