SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Building digital literacy skills - ABO700285
Title: Rozvíjení digitálních kompetencí
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (04.07.2019)
Seminář se věnuje budování digitální gramotnosti ve školách, z různých úhlů pohledu zkoumá možnosti a meze zapojení digitálních technologií ve výuce (nejen) českého jazyka. Seminář je určen pro studenty učitelských programů a je prakticky zaměřený. V rámci semináře budou prakticky využívány digitální technologie. BYOD (Bring Your Own Device).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (04.07.2019)

Studenti se seznámí s digitálními kompetencemi z pohledu učitele a žáka ve škole 21. století. Získají základní přehled o dostupných digitálních zdrojích a nástrojích pro výuku (nejen) českého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (04.07.2019)

Aktivní účast na semináři

Vypracování komplexní přípravy na hodinu s prvky budování digitální gramotnosti

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (19.08.2019)

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015-2020. 2015. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. 2014. Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf

Rámec digitálních kompetencí učitele. 2018. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/50714/download/

Digitální gramotnost. Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím. 2017. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/31592/Digitalni_gramotnost_reserse.pdf

Altmanová, J. a kol. 2010. Gramotnosti ve vzdělávání: příručka pro učitele. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Bawden, D. 2008. Origins and concepts of digital literacy. In Digital Literacies: Concepts, Policies & Practices, s. 17-32. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.741.4617&rep=rep1&type=pdf

Brdička, B. 2011. Jak moderní technologie ovlivňují vzdělávání. In Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. 31-36.

Brdička, B. 2009. Difuze technologií ve škole 21. století. Informační a komunikačné technologie ve škole. Metodická příručka. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. 15.

Černý, M. a kol. 2015. Tablet ve školní praxi. Brno: Flow.

Černý. M. a Kovářová, P. (eds.) 2018. Vzdělávání s využitím aplikací podporujících smartwatch. Brno: Flow.

Gilster, P. 1997. Digital literacy. New York: Wiley Computer Pub.

Greenfield,S. 2016. Změna myšlení. BizBooks.

Komárek, M. 2014. Hrozí našim dětem digitální demence? Třetí díl diskuse: věčný boj [online]. Dostupné z: http://literarky.cz/reporta/17348-xxx

Kovářová, P. a kol. 2012. Trendy v informačním vzdělávání. Zlín: VeRBuM.

Kovářová, P. 2019. Informační bezpečnost žáků základních škol. Masarykova univerzita. 264 s. ISBN 978-80-210-9270-9.

Spitzer, M. 2014. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 2014. 341 s. ISBN 978-80-7294-872-7.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (04.07.2019)

Digitální gramotnost jako vzdělávací oblast: vymezení a seznámení se základními dokumenty;

Digitální kompetence učitele a žáka;

Digitální technologie jako prostředek rozvoje kritického myšlení;

Digitální občanství;

Digitální identita v digitálním světě; bezpečnost, legálnost, etičnost práce s technologiemi;

Sociální sítě: téma, nástroj, nebo prostředí výuky?

Digitální zdroje pro výuku;

Digitální nástroje pro výuku;

Možnosti a meze práce s digitechnologiemi ve výuce;

Digitální prezentace učitele a školy;

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html