SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading theoretical texts on poetry - ABO700265
Title: Četba textů k teorii poezie
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)
Seminář bude věnován pordobnému čtení vybraných teoretických textů k terorii poezie. Je koncipován jako náročnější kurs pro magisterské a doktorské studium. Seminář se koná 1 za 2 týdny.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)

Pravidelná a aktivní účast, příprava četby. Účastníci by se měli průběžně střídat v uvádění vybraných textů a vedení diskuse.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (06.12.2019)

Seminář se koná v níže uvedených datech, s jednou nepravidelností vždy po 14 dnech. U de AMnova článku je připojen také obsah antologie Lyric Theory Reader, z nějž můžeme na začátku kurzu vyjít.

3. 10. Paul de Man: Antropomorphism and Trope in the Lyric

17. 10. Adorno: On Lyric Poetry and Society; anglický text v souborech, německy pro zájemce v souboru: Noten zur Literatur.

31. 10. Stephen Burt: What Is This Thing Called Lyric? + Jonathan Culler: předmluva k českému překladu Teorie lyriky (viz soubory)

14. 11. M. K. Blasing: Lyric Poetry, Introduction, s. 1-24.

5. 12. M. K. Blasing pokračování - úvod plus první kapitola

19. 12. A. Badiou: Věk básníků (in: Manifest za filosofii a jiné texty) plus Derrida: Co je poesie: https://www.academia.edu/1743043/Jacques_Derrida_Psyche_and_Che_cos%C3%A9_la_poesia (lze najít zde, doplním ještě sken)

9. 1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html