SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Proper Names in Czech - ABO700235
Title: Vlastní jména v češtině
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (06.09.2018)
Seminář podává úvod do onomastiky – nauky o vlastních jménech. Pozornost je věnována teoretickým aspektům proprií, terminologickým otázkám, dále pak jednotlivým kategoriím vlastních jmen s hlavním důrazem na toponyma a antroponyma.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (06.09.2018)

Studenti získají základní vhled do problematiky vlastních jmen, seznámí se s odbornou literaturou a osvojí si principy analýzy proprií z různých hledisek.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (06.09.2018)

Požadavky:

Aktivní práce v semináři, průběžné plnění zadaných úkolů, seminární práce založená na vlastním terénním výzkumu a její prezentace v semináři.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (06.09.2018)

Výběr z doporučené literatury:

Beneš, J. (1962): O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství ČSAV.

David, J. (2011): Smrdov, Brežněves, Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia.

David, J. ­­– Mácha, P. (2014): Názvy míst. Brno: Host.

Hosák, L. – Šrámek, R. (1970–1980): Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia.

Knappová, M. (2008): Naše a cizí příjmení v současné češtině. 2. vyd., Liberec: AZ KORT.

Knappová, M. (2017): Jak se bude vaše dítě jmenovat? 6. vyd. Praha: Academia.

Olivová-Nezbedová, L. – Knappová, M. – Malenínská, J. – Matúšová, J.: Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest. Praha: Academia, s. 52–80.

Pastyřík, S. (2003): Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině. Hradec Králové: Gaudeamus.

Pleskalová, J. (1992): Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H & H.

Profous, A. (1949–1957): Místní jména v Čechách I–IV (IV. díl spolu s J. Svobodou). Praha: ČSAV.

Šrámek, R. (1999): Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. (06.09.2018)

1. Teoretické aspekty vlastních jmen, obecná onomastická teorie, terminologie

2. Toponyma 1 – místní jména

3. Toponyma 2 – pomístní jména

4. Toponyma 3 – urbanonyma

5. Antroponyma 1 – rodná jména

6. Antroponyma 2 – hypokoristika, přezdívky

7. Antroponyma 3 – příjmení

8. Chrématonyma

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html