SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactis of Czech Langugage and Literature in Praxis - ABO700145
Title: Didaktika českého jazyka a literatury v dialogu s praxí
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MORAK9AF (07.09.2017)
Studenti se seznámí s různými observačními technikami a získají dovednost je v praxi aplikovat a volit vhodné techniky pro různé účely. Dále se naučí podávat zpětnou vazbu vyučujícímu formou post-observačního rozboru a observačního protokolu. Seznámí se i s možnostmi aplikace observačních dovedností pro účely pedagogického, didaktického a akčního výzkumu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (10.09.2017)

Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů češtiny formou pedagogických pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky, spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Jádrem kurzu budou observace středoškolských učitelů při výuce a jejich následný rozbor za přítomnosti příslušného učitele, vedle toho budou observace doplňovány diskusemi s učiteli z různých typů středních škol.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (30.08.2019)

– účast na všech observacích a rozborových hodinách; je povolena pouze jedna absence, a to jen v seminářích

– zpracování a odevzdání observačního protokolu ke oběma observacím

– příprava na moderování diskusí nad klíčovými tématy

 

Literature - Czech
Last update: MORAK9AF (07.09.2017)

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.

Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.

Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.

Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.

Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html