SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Interdisciplinar Approaches to Language and Its Use – seminar - ABO700103
Title: Interdisciplinární přístupy k jazyku a jeho užívání – seminář
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2019)
Seminář doplňuje kurz Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use. Seminář je založen na četbě klíčových textů jednotlivých výzkumných oblastí, které se představují na přednášce.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2019)

PROGRAM V ZIMNÍM SEMESTRU (L. Saicová Římalová)

Četba je směřována ke dvěma okruhům:

a)     Vybrané principy konceptualizace, propojení s kulturou, tělesností, neverbální sférou.

b)     Aplikace vybraných teorií kognitivních a pragmatických při analýze diskursu.

Na závěr budeme diskutovat o kombinaci teorií v aplikaci na gramatiku v textu T. Nesseta.

 

Cienki, A. (1998): STRAIGHT: An image schema and its metaphorical extensions. Cognitive Linguistics, 9, č. 2, s. 107–149.

Kövecses, Z. – Palmer, G. B. – Dirven, R. (2002): Language and emotion: The interplay of conceptulaization with physiology and culture. In: R. Dirven – Pörings, R. (eds.): Metaphor and metonymy in comparison and contrast. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, s. 133–159.

Gibbs, Jr., R. W. (2017): Metaphor wars. Cambridge et al.: CUP. – kapitola Conceptual metaphors in multimodal experience, s. 222–261.

Musolff, A. (2017): Metaphor, irony and sarcasm in public discourse. Journal of Pragmatics, 109, s. 95–104.

Sorin, S. (2017): The pragmatics of manipulation: Exploiting im/politeness theories. Journal of Pragmatics, 121, s. 132–146.

Nesset, T. (2001): How pervasive are sexist ideologies in grammar? In: R. Dirven – B. Hawkins – E. Sandikciouglu (eds.): Language and ideology I. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 197–226.

 

Program může být upraven podle zájmu zúčastněných.

Texty budou zúčastněným k dispozici.

Requirements to the exam - Czech
Last update: UCJSAICO (31.01.2018)

Četba zadaných textů, aktivní účast na semináři, odevzdání kritického shrnutí přečteného odborného textu. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2019)

Zimní semestr 2019/2020  (L. Saicová Římalová)

1. Úvodní seminář (1. týden semestru, dále se pak semináře konají po 14 dnech)

2. Konceptualizace I - představová schémata (Cienki)

3. Konceptualizace II - vztahy jazyka a nejazykové zkušenosti (Kövecses a kol.)

4. Metafora  v jazyce a mimo něj (Gibbs)

5. Analýza diskursu - aplikace kombinace přístupů a pojmů (Musolff)

6. Pragmatika - manipualce, zdvořilost, nezdvořilost (Sorin)

7. Aplikace kombinace přístupů a pojmů na gramatiku (Nesset)

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2019)

K účasti je potřeba schopnost číst odborné texty v angličtině, vlastní výuka probíhá v češtině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html