SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Grammar of Czech – Selected Issues - ABO500843
Title: Kapitoly z gramatiky češtiny
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět se komplexně věnuje oblasti gramatiky češtiny, funkční i normativní mluvnici a syntaxi s přesahem do oblasti stylizace, porozumění textu aj. Nemá být prostým opakováním obsahu těchto rovin, ale zejména vědomou a hlubokou reflexí toho, jak tyto roviny a jednotlivé jevy z nich uchopovat ve školní výuce.
Studenti budou vytvářet vlastní cvičení, hodnotit jejich vhodnost, včetně reflexe výkladu a úkolů, které nabízejí materiály standardně užívané ve výuce.
Součástí programu kurzu bude také práce s didaktickými testy k přijímacím zkouškám a maturitám.
Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (23.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zpřítomnit a prohloubit znalosti v oblasti gramatiky češtiny, zejména funkční a normativní mluvnice a větné syntaxe, a to s přihlédnutím k náplni a možnostem výuky češtiny na druhém stupni základních škol a školách středních. Souběžným cílem je učit se vytvářet kvalitní materiály k výuce a reflektovat materiály již existující.

Neméně podstatným cílem je nahlížet na jazyk komplexně. Ukotvit si, že gramatika je součástí celého kontextu a plní v něm nějakou funkci. Kontext pro nás bude klíčový pojem.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Literature - Czech

V kurzu budeme užívat standardní mluvnice, elektronické zdroje, odborné studie, skripta a vybrané učebnice češtiny pro ZŠ a SŠ + korpusová data.

Vybrané studie, bude doplňováno:

CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.

STROSSA Petr (2019): Používáme k popisu české gramatiky dobře zvolený systém vzorových podstatných jmen? Naše řeč, r. 102, č. 4, s. 252–264. 

VONDRÁČEK, Miloslav (1998): Citoslovce a částice – hranice slovního druhu. Naše řeč, 81, č. 1, s. 29–37.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (08.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Pro udělení zápočtu předpokládám intenzivní a "chytrou" práci v semináři i práci samostatnou při plnění dílčích úkolů a přípravu a analýz cvičení.

Last update: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (23.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html