SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading of Czech Literature of 19th Century - ABO500819
Title: Čtení děl české literatury 19. století
Guaranteed by: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)
Přednáška ukáže různé možnosti práce s beletristickými texty 19. století. V rámci tohoto záměru ukáže možnosti nových pohledů na kanonická díla a autory(Erben, Mácha, Neruda, Zeyer), ale připomene také texty pro českou literaturu formativně významné, byť ne tak často zmiňované (Lindova Záře nad pohanstvem).
Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané problematiky. Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)

Požadavky na udělení zápočtu: odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury 19. století (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 1 500 slov; u studentů, kteří mají dle starší akreditace předepsánu zkoušku, min. 3000 slov).

* Hlavička práce:
Jméno a příjmení
Název práce
Typ atestu (Kv, Z, Zk)
Kód předmětu
Semestr, kdy byl předmět absolvován

* Práce je třeba zaslat nejpozději do 15. srpna toho akademického roku, kdy měl student předmět zapsán. Později zaslané práce nebudou akceptovány.

U předmětu se povoluje opakovaný zápis.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)

LITERATURA:

Erben, K. J.: Kytice (1853, např. vyd. 1938, 1948, ČK 2003, ČK 2013)

Klicpera, V. K.: Točník (1828, dále např. in Výbor z díla (1955)

Linda, J.: Záře nad pohanstvem (dále např. vyd. 1949, Staré a nové světy, 2012)

Mácha, K. H. : Básně (např. vyd. KK 1959, 1986, ČK 1997, ČK 2002, ČK 2015)

Mácha, K. H.: Prózy (např. vyd. KK 1961, ČK 2008)

Mácha, K. H.: Literární zápisníky – Deníky – Dopisy (např. vyd. 1972)

Neruda, Jan: Arabesky – Povídky malostranské (1863 a 1878, např. vyd. ČK 2012)

Zeyer, J.: Večer u Idalie – Sníh ve Florencii (např. vyd. Stratonika a jiné povídky, 1892; Spisy JZ 13, 1921)

 

ODBORNÁ LITERATURA:

Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)

Bachtin, M.: Čas a chronotop v románu (Román jako dialog, 1980)

Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj (1979)

Grund, A.: Karel Jaromír Erben (1935)

Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)

Jedličková, A. a kol.: Narativní způsoby v české próze 19. století (2022)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Vodička, F.: Počátky krásné prózy novočeské (1948, 1994)

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. (25.01.2023)

ČTENÍ Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ : STOLETÍ V OBRAZECH

Forma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestr

Vyučující: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

Romantický čas: evokace minulosti (Rukopisy, Lindova Záře nad pohanstvem, Klicperův Točník)

Romantický prostor a jeho hierarchizace (Máchovy Obrazy ze života mého)

Romantický hrdina (Vilém a Hynek v Máchově Máji)

Člověk, čas a prostor v obrozenské literatuře (Erbenova Kytice)

Měšťanský hrdina (Nerudovy Povídky malostranské)

Obrazy za rámem obrazu: exotický časoprostor (Obnovené obrazy J. Zeyera)

Příp. podle časových možností:

Proč mrtví tančí? (Obrazy smrti v obrozenské veršované epice; Hálkův Alfréd a Vrchlického Satanela)

Emoce a obraznost: horor a humor 19. století (K. Sabina, J. J. Kolár, F. J. Rubeš ad.)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html