SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Applied Linguistics - ABO500674
Title: Aplikovaná lingvistika
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO500818
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)
Přednáška studentům představí základní oblasti aplikované lingvistiky, jako jsou např. osvojování prvního a druhého jazyka a jejich výzkum, komunikace v jazykové třídě, jazykové testování, výzkum čtenářské gramotnosti, jazykové poruchy a kritická analýza diskurzu.<br>
V semináři budou probíhat diskuze na základě doporučené četby nebo analýzy vybraného jazykového materiálu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

 

- 75 % účast v semináři

- splnění a včasné odevzdání tří dílčích písemných úkolů

- písemná zkouška zahrnující témata z přednášky i ze semináře

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

Základní literatura

Příručka z aplikované lingvistiky: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=15994

Souhrnná literatura:

Applied Linguistics in Action. A Reader. Ed. by Guy Cook and Sarah North. New York – Abingdon, Routledge 2010.

Applied Linguistics Methods. A Reader. Ed. by Caroline Coffin, Theresa Lillis and Kirean O´Halloran. New York – Abingdon, Routledge 2010.

DAVIES, Alan – ELDER, Catherine (eds.) (2004): Handbook of Applied Linguistics. New York: Blackwell.

KAPLAN, Robert B. (ed.) (2002): The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

 Literatura k dílčím tématům bude zadávána přímo v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

Vymezení (definice a klasifikace) AL

Aplikovaná lingvistika vs. didaktika jazyka

Osvojování druhého jazyka: čeština nerodilých mluvčích

Komunikace v jazykové třídě 

Didaktické materiály ve výuce češtiny, jejich tvorba

Jazykové testování

Akviziční korpusy

Jazykové poruchy

Komunikace s dítětem s narušenou komunikační schopností

Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost

Analýza diskurzu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html