SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Grammar and Semantics I - ABO500621
Title: Gramatika a sémantika I
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Interchangeability : ALINP203M
Z//Is interchangeable with: ALINP203M
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (31.10.2019)
Seminář seznamuje se základním teoretickým a analytickým aparátem kognitivně založených lingvistických teorií a na příkladu jevů různého typu vede k osvojení principů kognitivně orientované analýzy lingvistického materiálu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (30.01.2017)

Student si prohloubí znalosti o kognitivní lingvistice a seznámí se se současnými přístupy k popisu gramatiky a sémantiky v dané oblasti.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (22.01.2020)

Cienki, A. (1998): STRAIGHT: An image schema and its metaphorical extensions. Cognitive Linguistics, 9, č. 2, s. 107–149.

Croft, W. – Cruse, A. D. (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge University Press. (vybrané části) 

Danaher, D. (1996): A Semiotic Approach to the Semantics of Czech Verbs of the Type říkávat. The Slavic and East European Journal, 40, s. 118–133. 

Janda, L. (1985): The Meaning of Russian Verbal Prefixes: Semantics and Grammar. In: M. Flier – A. Timberlake (eds.): The Scope of Slavic Aspect. Columbus, Ohio, s. 26–40.  

Janda, L. et al. (2013): Why Russian Aspectual Prefixes Aren´t Empty: Prefixes as Verb Classifiers. Bloomington, IN: Slavica Publishers.

Kyseľová, M. – Ivanová, M. (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej lingvistiky. Prešov: FF PU v Prešove. (vybrané části) 

Lehoučková, Z. (2010): Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky. Slovo a slovesnost, 71, s. 340–349. 

Langacker, R. W. (1990): Concept, Image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. (vybrané části) 

Nesset, T. (2000): Iconicity and Prototypes. A New Perspective on Russian Verbs of Motion. Scando-Slavica, 46, s. 105–119. 

Nesset, T. (2009): Metonymy of aspect/aspects of metonymy. Scando-Slavica, 55, s. 65-77. 

Przybylska, R. (2006): Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-.Kraków: Universitas. (vybrané části) 

Ramscar, M. - Port, R. (2015): Categorization (without categories). In: Dabrowska, E. - Divjak, D. (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin/Boston: De Gruyter, s. 75-99.

Saicová Římalová, L. (2010): Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivnílingvistiky. Praha: Karolinum. (vybrané části) 

Taylor, J. R. (1995 nebo jiné vyd.): Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford et al.: OUP. (vybrané části) 

Taylor, J. R. (1993): Prepositions: Patterns of polysemization and strategies of disambiguation. In: C. Zelinsky-Wibbet (ed.): The semantics of prepositions. Mouton de Gruyter, s. 151-175.

Turner, M. (2015): Blending in Language and Communication. In: E. Dabrowska – D. Divjak (eds.): Handbook of Cognitive Linguistics. Mouton de Gruyter.

Ungerer, F. - Schmid, H.-J. (1996): An Introduction to Cognitive Linguistics. London: Longman. (vybrané části)

Winter – Matlock (2017): Primary metaphors are both cultural and embodied. In: B. Hambe (ed.): Mataphor, s. 99–115.

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (30.01.2017)

průběžné studium zadané literatury, aktivita v semináři, závěrečný test ověřující poznatky v rozsahu látky probírané v semináři a prostudované literatury

 

 

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (21.02.2018)

Vstupním předpokladem je absolvování přednášky ze Současných lingvistických směrů/Current Approaches in Linguistics (není nutné mít uzavřenou atestaci), popřípadě dostudování povinných textů z této přednášky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html