SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Part of speech overlap - ABO500615
Title: Hranice slovních druhů
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (08.01.2020)
Seminář je zaměřen na problematické jevy z oblasti slovních druhů v češtině a v české jazykovědné tradici. Studenti se budou zabývat jak analýzou konkrétních slov a skupin slov, tak systémem slovních druhů, způsoby vymezení jednotlivých slovních druhů v některých jazykových příručkách a teoretických přístupech a kritérii pro zařazování slov do slovních druhů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (08.01.2020)

Cílem je samostatná analýza problematických jevů na základě znalosti odborné literatury a navrhování způsobů jejich řešení s výhledem na využití při zpracování jazykových dat či v jazykových příručkách, např. ve slovnících, učebnicích nebo korpusových anotacích.

 

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (08.01.2020)
 • aktivní účast na seminářích
 • referát k tématu hodiny na základě přečtené studie
 • samostatné zpracování vybraného jevu z oblasti slovních druhů (formou referátu na hodině, nebo formou písemné práce)
Literature - Czech
Last update: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (08.01.2020)

Základní literatura - kapitoly o slovních druzích v současných českých mluvnicích:

Akademická gramatika spisovné češtiny, 2013./Velká akademická gramatika spisovné češtiny I., 2018.

Mluvnice češtiny 2, 1986.

Mluvnice současné češtiny, 2010.

Příruční mluvnice češtiny, 1995.

+

Nový encyklopedický slovník češtiny,2016.

 

Další zdroje budou upřesněny pro jednotlivá témata.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D. (08.01.2020)

+

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2020)

 • Predikativa
 • Sekundární předložky
 • Citoslovce
 • Spojky
 • Částice
 • Nástavbové slovní druhy (zájmena, číslovky, deiktická slova)
 • Ohebné slovní druhy
 • Víceslovné lexikální jednotky
 • Slovní druhy a slovník/korpus/školská praxe

Z podstaty předmětu semináře jsou témata pouze rámcová a navzájem prostupná. V semináři bude zohledněn zájem studentů o určitá témata.

Seminář začíná až 27. 2. 2020.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html