SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language Testing and Evaluating - ABO500585
Title: Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (30.08.2019)
Studenti se seznámí s teorií a praxí tvorby didaktických testů i dalšími způsoby hodnocení se zřetelem k didaktice jazyka. Kurz je zaměřen prakticky, studenti tvoří a vyhodnocují vlastní testové položky a seznamují se se základními principy statistického vyhodnocení dat.
Aim of the course - Czech
Last update: MORAK9AF (07.09.2018)

Cílem semináře je seznámit studenkty se způsoby měření výsledků výuky a hodnocením v oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Sekundárním cílem je schopnost studenta samostatně tvořit testové položky v didaktických testech včetně jejich vyhodocení a základů statistického zpracování.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (30.08.2019)

Požadavky pro atestaci:

 1. aktivní účast v semináři
 2. plnění průběžných úkolů v rámci individuální a skupinové práce a jejich včasné odevzdání

Literature - Czech
Last update: MORAK9AF (08.09.2017)

BYČKOVSKÝ, Petr and Karel ZVÁRA. 2007. Konstrukce a analýza testů pro přijímací řízení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

FULCHER, Glenn. 2010. Practical language testing. London: Hodder Education.

HUGHES, Arthur. 2003. Testing for language teachers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

ŠORMOVÁ, Kateřina, Kateřina LUNDÁKOVÁ, Helena FILIPOVÁ, Martin VESELKA, Piotr PIERCIENIAK and Karel ŠEBESTA. 2015. DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ: Terminologický slovník. Karel Šebesta. Praha: FF UK. Varia.

DAVIDSON, Fred and Brian K LYNCH. c2002. Testcraft: a teacher's guide to writing and using language test specifications. New Haven: Yale University Press, ix, 149 p.

KOLÁŘ, Zdeněk and Renata ŠIKULOVÁ. 2009. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 199 s. Pedagogika (Grada).

KOŠŤÁLOVÁ, Hana and Jana STRAKOVÁ. 2008. Hodnocení: důvěra, dialog, růst. Praha: SKAV, 107 s.

MCNAMARA, T. c2000. Language testing. Oxford: Oxford University Press, xv, 140 s. Oxford introductions to language study.

CHRÁSTKA, M. 1999. Didaktické testy. Brno: Paido, 91 s.

JEŘÁBEK, Ondřej and Martin BÍLEK. 2010. Teorie a praxe tvorby didaktických testů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 91 s.

CORSON, edited by Caroline Clapham and David. 1997. Language testing and assessment. Dordrecht, Pays-Bas: Kluwer Academic.

SCHINDLER, Radek. 2006. Rukověť autora testových úloh. Praha: centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 86 s.

UR, Penny. 1996. A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, xiii, 375 s. Cambridge teacher training and development.

Testy z výzkumů PISA, PIRLS, testy KALIBRO, SCIO, Státní maturitní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: MORAK9AF (07.09.2018)

 1. Didaktický test
 2. Typy testových úloh
 3. Specifikace testu, technika specifikační tabulky
 4. Postup konstrukce didaktického testu
 5. Vlastnosti testových úloh - obtížnost, citlivost a analýza nenormovaných odpovědí
 6. Validita testu
 7. Modely srovnávání testů
 8. Příklady standardizovaných testů
 9. Statistické vyhodnocení didaktického testu
 10. Způsoby hodnocení v didaktice jazyka
 11. Hodnocení písemné práce v maturitním testu
 12. Sebehodnocení sebehodnocení v jazykovém vyučování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html