SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language Testing and Evaluating - ABO500584
Title: Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)
V rámci semináře se seznámíme s teorií a praxí tvorby didaktických testů i dalšími způsoby hodnocení se zřetelem k didaktice češtiny jako cizího/druhého jazyka.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

Požadavky pro atestaci:

- aktivní účast v semináři včetně zpracování zadaných úkolů (min. 2 nutno odevzdat písemně do moodlu před seminářem na dané téma)

- analýza didaktického testu 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

Douglas, D. (2010) Understanding Language Testing. Hodder Education.

Fulcher, G. (2010) Practical Language Testing Routledge.

Fulcher, G. & Davidson, F. (2007) Language Testing and Assessment. London & New York: Routledge.

Green, R. (2013) Statistical Analyses for Language Testers. Palgrave Macmillan.

ŠORMOVÁ, Kateřina, Kateřina LUNDÁKOVÁ, Helena FILIPOVÁ, Martin VESELKA, Piotr PIERCIENIAK and Karel ŠEBESTA. 2015. DRUHÝ A CIZÍ JAZYK: OSVOJOVÁNÍ A VYUČOVÁNÍ: Terminologický slovník. Praha: FF UK. Varia.

ŠKODOVÁ, Svatava and Jitka CVEJNOVÁ. 2016. Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR: nový formát testu A1. Praha: NUV.

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Cvejnová Jitka, Geppert Ondřej, Golková Dita, Hajíčková Zuzana, Honzáková Petra, Chvojková Petra, Kubíčková Jitka, Lukášová Jitka, Romaševská Kateřina, Šormová Kateřina.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (27.01.2020)

Seminář se koná jednou za dva týdny v termínech 18. 2. 2020, 3. 3. 2020, 17. 3. 2020, 30. 3. 2020., 14. 4. 2020, 28. 4. 2020, 12. 5. 2020

Sylabus:

Didaktický test

Typy testových úloh

Specifikace testu, postup konstrukce didaktického testu

Vlastnosti testových úloh, validita testu, statistické vyhodnocení

Testování receptivních řečových dovedností

Testování produktivních řečových dovedností

Sebehodnocení v jazykovém vyučování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html