SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Media Education - ABO500439
Title: Mediální výchova
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 15 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Michal Kaderka
Teacher(s): Mgr. Michal Kaderka
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Michal Kaderka (29.01.2019)
Cílem semináře je posílání mediální gramotnosti a zároveň získání potřebných informací o mediální výchově: jak
je ve školách ukotvena, co se v ní učí, kde získat všechny důležité informace, kdo se mediální výchově v Česku
věnuje, jaké jsou podklady do výuky či kde se s dalšími učiteli mediální výchovy síťovat. Seminář je praktický,
účastníci získají důležité informace z dějin médií, jejich vlivu na společnost a poznají mediální práci. Všechny
informace i aktivity jsou přenositelné do výuky.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ivan Kafka (15.01.2019)

Pro získání zápočtu je třeba pravidelná docházka a vypracování a přednesení referátu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Kaderka (29.01.2019)

Co je mediální výchova

Mediální výchova je průřezovým tématem a škola by měla vědět, jak s MV při tvorbě ŠVP pracovat. Mnozí učitelé již ovšem MV do své výuky integrují, aniž by o tom věděli. Naopak někteří si zcela neví rady. Mediální výchovy se však není třeba bát.

 

Obsah tématu:

     Jak je mediální výchova zakotvena ve vzdělávacích dokumentech a jaká jsou témata mediální výchovy.

     Data a analýzy k mediální výchově a gramotnosti: co víme o dětech a jejich postoji k médiím.

     Zdroje pro mediální výchovu, propojení s dalšími učiteli.

     Zásady pro výuku mediální výchovy.

     Propojení průřezového tématu MV s ostatními předměty.

     Jak pracovat s materiály na www.svetmedii.info v hodinách.

 

Veřejnoprávnost a regulace

Práce médií je orámována vnějšími pravidly, jakou jsou zákony či různé kodexy. Ty se ovšem vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost a mají dopad i na jednání aktérů v médiích.

 

Obsah tématu:

     Vymezení práce médií – licence a regulace.

     Veřejnoprávní média a „Rady“.

     Regulace reklamy a reklamního sdělení.

 

Letem světem dějinami médií

Každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální tradice, či šíření informací on-line prostorem. Lekce je postavená na mezipředmětových vztazích dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy a literatury.

 

Obsah tématu:

     Přechodová stádia v historii médií.

     Média ve starověku a středověku.

     První tiskoviny a Northcliffovská revoluce.

     Infotainment a přechod z masmédií do médií síťových.

 

Zpravodajské hodnoty a tvorba reality

O podobě zpravodajství nerozhodují události, ale lidé, kteří jim dávají důležitost. Tato důležitost se řídí tzv. zpravodajskými hodnotami, tedy logikou, podle které by měly události lidi zajímat a věnovat jim pozornost.

 

Obsah tématu:

     Charakteristika zpravodajských hodnot.

     Hra na editora zpráv, kde si účastníci otestují, pro jakou TV stanici by mohli pracovat jako editoři a zjistí, jak si s paletou událostí, které se během dne v ČR i ve světě odehrály, poradily jednotlivé redakce.

 

Fakta, osobní sdělení, názory

Ne každý má schopnost rozlišit, jaký je rozdíl mezi tradičními médii a portály, které se tváří jako zpravodajské, ale jsou komentátorské. K tomu je potřeba odlišit fakta od osobních sdělení od názorů a komentářů.

 

Obsah tématu:

     Na výstupech mainstreamových médií si vyzkoušíte, jak je křehká hranice mezi osobním názorem profesionálního novináře a realitou.

     Rozdíl mezi průzkumy, výzkumy, internetovými anketami a kdo je „mluvící hlavou“ pro média.

     Jak média pracují s daty a jak nám je interpretují.

 

Od události k titulku

Podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování. Naneštěstí první články, které se na sociální síti objeví, jsou ty nejrozšířenější. Účastníkům bude ukázáno, jak to vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí.

 

Obsah tématu:

     Rozlišení osobní sdělení, názorů a faktů.

     Redakční práce – jak vznikají články či reportáže, zdroje novinářských informací.

     Tvorba titulků a ověřování zdrojů.

     Analýza článků.

 

Porevoluční vývoj médií

Porevoluční vývoj médií je součástí velkých společenských změn po roce 1989. Pamatujeme si jednotlivosti, jako když začala vysílat TV Nova nebo když během krize v ČT přespávali politici na Kavčích Horách. Zpětný pohled na historii českých médií usnadní propojit tyto jednotlivosti do souvislostí s tehdejším i současným politickým vývojem. Znalost porevolučního vývoje médií v ČR pomůže lépe se v současných médií orientovat a zároveň s tématem MV v hodině pracovat.

 

Obsah tématu:

     Předrevoluční média a západní média v ČSSR před revolucí.

     Revoluce a privatizace.

     Ekonomická krize a přechod z masmédií do síťových médií.

     Vlastnická revoluce a nové mediální projekty.

 

Novinář, práce redakce, profesní kodexy, cenzura a autocenzura

Novinářská práce má své standardy a redakce své rutiny. Etické kodexy, hierarchie v redakci a systémy kontroly odlišují novinářskou práci od blogerů či novodobých webů s komentovaným zpravodajstvím.

 

Obsah tématu:

     Redakční uspořádání.

     Etické kodexy.

     Cenzura a autocenzura.

 

Novináři a média jako součást společnosti a podnikání

Média nefungují izolovaně a jsou součástí společnosti i podnikatelského světa. Stejně tak novináři nejsou jen „pisálci“, ale na vytváření multimediálního obsahu se podílí mnoho profesí.

 

Obsah tématu:

     Cílové skupiny médií z pohledu inzerentů.

     Reklamní i mediální trh.

     Data z mediální produkce.

     Vliv sociálních sítí na média.

 

Svět propagandy, hoaxů, fake news, dezinformací a manipulace

Propaganda a lži nejsou nic nového a vždy byly součástí šíření informací. Některé fake news dokonce sehrály pozitivní úlohu.

 

Obsah tématu:

     Propaganda v historii a její technokratický rozvoj.

     Nacismus a komunismus.

     Ovlivňování voleb.

     Strategie, jak poznat věrohodné informace.

 

Svět médií a politiků

Politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím. Zjištění, proč a jak politické strany komunikují, pomůže lépe v hodině pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupu politiků.

 

Obsah tématu:

     Rozdíl mezi byznysovými a politickými kampaněmi.

     Komunikační strategie politických stran.

     Vizuální komunikace a politické kampaně.

 

Nenávistné projevy (hate speech)

Sociální sítě jsou zaplaveny mnoha názory a jejich hnacím motorem je nenávist. Na druhou stranu nám sociální sítě přináší spoustu benefitů, jako např. spojení s lidmi, kteří myslí jako my, chtějí se vzdělávat či pomáhají dělat svět lepší. Nelze ale popřít, že na sociálních sítích se ale projevují i lidé, které baví napadat ostatní a projevují se jinak, než v reálném off-line světě.

 

Obsah tématu:

     Jaké jsou znaky hate speech a jak se lze pasivně bránit.

     Možnosti aktivistické obrany a určení, jaké výroky jsou přestupkem a jaké trestným činem.

     Case studies: co způsobuje hate speech na internetu v reálném prostředí (rozbor břeclavské kauzy z roku 2012).

 

Diskuse, argumentační́ fauly a netiketa

Mnoho lidí se zapojuje do diskusí na sociálních sítích či jiných diskusí. Ne každý má výdrž se v diskusích nevyjádřit. Mnoho lidí má tendenci dělat svět lepší, je proto užitečné se umět argumentačně vybavit a zároveň vědět, kdy je argumentační práce vůči trollům marná.

 

Obsah tématu:

     Zjištění nejčastějších způsobů diskusních manipulací a faulů.

     Ujasnění pravidel v online prostředí a zásad netikety – prostě vědět jak diskutovat tak, abychom se emočně nevyčerpali a zároveň přesvědčili lidi, kteří nejsou dogmatičtí a jsoi otevření k diskuzi a odlišným názorům.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html