SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language communities and the status of foreigners in the Czech Republic - ABO500433
Title: Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. (10.02.2015)
Prvním cílem předmětu je poskytnout přehled o jazykových komunitách na příkladu současné ČR s důrazem na
jejich hlavní jazykové a sociokulturní problémy a způsoby, jak tyto problémy bývají řešeny, a to jak z hlediska
samotné komunity, tak z hlediska relevantních institucí v České republice. Výchozím teoretickým rámcem je teorie
jazykového managementu, ale při jednotlivých tématech jsou komunity interpretovány pomocí dalších (socio-)
lingvistických pojmů a paradigmat. Na těchto základech bude vyložena státní jazyková politika vůči cizincům a
etnickým menšinám a dále jazykový management organizací a jedinců. Komunity jsou rozděleny do skupin podle
historických, geografických a socioekonomických kritérií a budou představovány aktuální výzkumy týkající se jejich
relevantních jazykových problémů. Druhým cílem předmětu je seznámit studenty s různými způsoby, jak lze
komunikační chování jazykových komunit pojmout i zkoumat, a to jak uvnitř jednotlivých komunit, tak v kontaktu
komunit mezi sebou.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. (10.02.2015)

Hlavní tematické okruhy:

 

1. Úvod do problematiky: pojem "jazyková komunita"

2. Přehled jazykových a cizineckých komunit v ČR

3. Etnická, migrační a jazyková politika ČR

4. Teorie jazykového managementu

5. Středoevropská skupina I: Češi a Slováci

6. Středoevropská skupina II: Německé, polské a maďarské komunity

7. Západní skupina

8. Rusky mluvící komunita

9. Vietnamská komunita

10. Romové

11. Jazykové komunity a postavení cizinců v Evropě a po světě

12. Metodologické otázky

13. Shrnutí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html