SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language in Film - ABO500211
Title: Jazyk ve filmu
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (27.08.2019)
Volitelný seminář je určen studentům, kteří mají zájem o problematiku znakově heterogenních (resp. multimodálních) komunikátů a vztahů mezi verbální a neverbální komunikací. Seminář bude věnován teoretickým a historickým aspektům účasti verbálního jazyka ve filmu a rozboru různých podob této účasti. Předpokládá se, že účastníci budou schopni přečíst odborný text v některém cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, příp. ruština, polština).
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (27.08.2019)

Cílem semináře je seznámit studenty se základy analýzy multimodální komunikace a s hlavními způsoby uplatnění verbálního jazyka ve filmu.

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (28.08.2019)


Benedikovič, Vladimír: Funkcia titulku ako tlmočníka filmového dialógu. Slovenské divadlo 35, 1987, s. 291–326.

Bubeníček, Petr: Hlas mimo obraz (voice-over) ve filmové adaptaci literárního díla. In: Alice Jedličková – Ondřej Sládek (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR 2008, s. 141–154.

Buhler, James: Theories of the Soundtrack. New York: Oxford University Press 2019,

Helmanová, Alicja: Znaková funkce hudby a řeči ve filmovém sdělení. Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 45–64.

Hendrykowski, Marek: Słowo w filmie. Warszawa 1982.

Chion, Michel: Audio-Vision. Sound on Screen. New York: Columbia University Press 1994.

Kozloff, Sarah: Invisible Storytellers: Voice-over Narration in American Fiction Film. Berkeley: University of California Press 1988. 

Kracauer, Siegfried: Teorie filmu (různé jazykové verze, český výtah Praha: FAMU 1968).

Mareš, Petr: Film a verbální komunikace. In: Alena Macurová, A. – Petr Mareš, Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Univerzita Karlova 1993, s. 63–163.

Müllerová, Corinna: Příliš mnoho zřetelně poznatelné odlišnosti. K problému uvádění zahraničních zvukových filmů. Iluminace 16, 2001, č. 2, s. 39–59. 

Palková, Zdena: O řeči (v českém) filmu. Iluminace 3, 1991, č. 1, s. 3–17.

Płażewski, Jerzy: Filmová řeč. Praha: Orbis 1967.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (27.08.2019)

Aktivní práce v semináři. Referát (buď ústní na semináři, s prezentací, nebo písemný – cca 5 NS) o vybraném jazykovém jevu v oblasti filmu nebo o způsobu užívání jazyka ve vybraném filmu.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (27.08.2019)

Místo jazyka ve struktuře filmu.

Protiklad analogie a konvence v užívání jazyka ve filmu.

Funkce jazyka ve filmu.

Filmy bez jazyka, filmy bez srozumitelného jazyka, filmy s umělým jazykem.

Jazyk v němém filmu.

Vývoj užívání nápisů v němém filmu.

Změny struktury filmu v době přechodu ke zvuku.

Nápisy ve zvukovém filmu.

Řeč v obraze a mimo obraz.

Podoby komentáře ve filmu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html