SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Intercultural Communication in Czech Republic - ABO500122
Title: Interkulturní komunikace v České republice
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (22)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AUC500122
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová
Z//Is interchangeable with: AUC500122
Annotation - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia Hromadová (23.09.2014)
Na základě studia odborné literatury se studenti v kurzu seznámí s pojmem interkulturní komunikace (IK) a důležitými souvisejícími pojmy, s významem IK v různých oblastech multikulturní společnosti, s možnými přístupy k IK, především v jazykovém vyučování. Pozornost bude věnována různým pojetím interkulturní kompetence a způsobům, jak lze této kompetence dosáhnout. Studenti se budou zabývat základními teoretickými východisky a principy interkulturní výuky, jejími procesy a cíli, úkoly interkulturní didaktiky v jazykovém vyučování obecně.Část semináře bude věnována prezentaci konkrétních příkladů, jak lze uplatnit interkulturní komunikaci v kontextu jazykového vyučování a jak rozvíjet interkulturní kompetenci studentů, popř. učitele, prostor bude věnován také sebezkušenostním aktivitám v oblasti IK.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia Hromadová (23.09.2014)

Zápočet:

 • prezentace organizace zabývající se interkulturním vzděláváním anebo prezentace vybrané komunity
 • aktivní účast v semináři

 

Zkouška:

 • prezentace organizace zabývající se interkulturním vzděláváním anebo prezentace vybrané komunity
 • aktivní účast v semináři
 • písemný komentář k jednomu odbornému textu
 • ústní zkouška
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia Hromadová (23.09.2014)

Povinná literatura:

BOWE, H. - MARTIN, K. (2007): Communication Across Cultures: Mutual Understanding in a Global World. Cambridge: Cambridge University Press.

Doskočilová, K. (2002): Co je to bilingvismus: Kolik řečí umíš? Čeština a doma a ve světě 10/2-3, s. 228-234.

HOLÁ, A. - JIRÁSKOVÁ, V. - KADLECOVÁ, Š. - KALIBOVÁ, K. (2012): Já a oni jsme my. Praha: In Iustitia.

HÜBSCHMANNOVÁ, M. (2002): Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

HŮLOVÁ, P. (2012): Čechy, země zaslíbená. Praha: Torst.

JANEBOVÁ, E. (ed.) (2010): Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna.

KOLEKTIV AUTORŮ (s. a.): Efektivní komunikace v interkulturním prostředí. Člověk v Tísni.

KOLEKTIV AUTORŮ META o.s. (2011): Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META o.s.

LACKOVÁ, E. (2012): Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Přeložila Milena Hübschmannová. Praha: Triáda.

LAN PHAM THI (2009): Bílej kůň, žlutý drak. Praha: Knižní klub.

MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L. Interkulturní psychologie.Praha: UK 2007.

NEKVAPIL, J. - SLOBODA, M. - WAGNER, P. (2009): Mnohojazyčnost v České republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010.

PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV 2001.

 

Doplňující literatura:

BYRAM, M.; PHIPPS, A. Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters 2005.

HASIL, J. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012.

HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha : ISV, 2002.

KOLMAN, L. Komunikace mezi kulturami. Praha: Alfa Nakladatelství, 2007.

KOTTHOFF, H.; SPENCER-OATEY, H. Handbook of Intercultural Communication. Berlin 2009.

MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L.; SCHOLL, L.: Bilingvismus a interkulturní komunikace. Wolters Kluwer, 2011.

NOVINGER, T. Intercultural Communication. A practical guide. University of Texas Press, 2001.

NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání česko-německá. Praha: MP, 2007.

NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: MP, 2005.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2010.

SEMRÁDOVÁ, I. Et al.: Intercultural Inspirations for Language Education. Hradec Králové: MV,2012.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia Hromadová (23.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

 • Výzkumy v oblasti kultury a IK 
 • Stereotypy a předsudky, bilingvismus
 • Jazyky v ČR, IK a jazyky 
 • IK a jazyky na českých školách 
 • IK ve škole, žáci s OMJ 
 • IK a práce 
 • Legislativa v ČR
 • Interkulturní vzdělávání
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html