Methods of Linguistic Research - ABO500107
Title: Metody lingvistické práce
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO700700
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Interchangeability : ALINP204M
Z//Is interchangeable with: ABO500507
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: CHROJ1AF (22.09.2016)
Předmět bude založen na představování základních aspektů empirického lingvistického výzkumu jak formou přednášek, tak formou průběžné přípravy a realizace vlastního výzkumu na domluvené téma. Součástí předmětu bude procvičování získaných poznatků
Aim of the course - Czech
Last update: CHROJ1AF (22.09.2016)

Studenti si osvojí základní empirické metody lingvistické práce. Po absolvování předmětu budou kriticky rozumět stavbě empirického výzkumu a budou schopni ho sami realizovat.

Literature - Czech
Last update: CHROJ1AF (22.09.2016)

Základní literatura

Baayen, H. (2008): Analyzing Linguistic Data: A Practical Introduction to Statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press.

Disman, M. (2002): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Dörniey, Z. (2010): Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New York, NY - Abingdon: Routledge.

Chromý, J. (2014): Práce s empirickými daty. Praha: Karolinum.

Johnson, K. (2008): Quantitative Methods in Linguistics. Chichester: Wiley.

Litosselitti, L. (2010): Research methods in linguistics. London: Continuum.

Milroyová, L. - Gordon, M. (2012): Sociolingvistika: Metody a intepretace. Praha: Karolinum.

Rasinger, S. (2008): Quantitative research in linguistics: An Introduction. London: Continuum.

Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: CHROJ1AF (05.09.2018)

1. Domácí písemná zkouška. Zadání: pět komplexních otázek, do pěti dnů vypracovat písemné odpovědi opřené o odbornou literaturu a důkladnou argumentaci.

2. Aktivní účast na semináři (podíl na společném výzkumu).

3. Účast v experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií LABELS. 

Syllabus - Czech
Last update: CHROJ1AF (10.09.2018)

Orientační program.

1. Základní pojmy empirického výzkumu.

2. Vzorek a populace, reprezentativnost.

3. Dotazníky vs. rozhovory v lingvistice.

4. Pozorování a jeho strukturace.

5. Příprava vlastního experimentu

6. Validita a reliabilita výzkumu + příprava vlastního experimentu

7. Metodologie v experimentálních studii

8. Vztahy mezi proměnnými.

9. Tabulky a grafy

10. Typy proměnných + deskriptivní statistika.

11. Analýza výsledků vlastního experimentu.

12. Rozdělení dat a variabilita.

13. Vědecká etika.

Entry requirements - Czech
Last update: CHROJ1AF (22.09.2016)

POZOR: KURZ JE URČEN POUZE PRO TY, KTEŘÍ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU NEABSOLVOVALI KURZ PRÁCE S EMPIRICKÝMI DATY. Pokud jste tento kurz absolvovali, máte povinnost místo kurzu Empirické metody v lingvistice absolvovat Empirické metody v gramatické analýze.